رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر رودبار

بامری زه کلوت پروین

بامری زه کلوت پروین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بامری زه کلوت عاطفه

بامری زه کلوت عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
جلالی جاز جمشید

جلالی جاز جمشید

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
بهرامی نیکخو امیرحسین

بهرامی نیکخو امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
رضائی کهن ستاره

رضائی کهن ستاره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پرکان فائزه

پرکان فائزه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سالاری مریم

سالاری مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سابقی نژاد مریم

سابقی نژاد مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محسن زاده علیرضا

محسن زاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مریوزاده رویا

مریوزاده رویا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سهرابی پیمان

سهرابی پیمان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خانه گیر حمیدرضا

خانه گیر حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زرین زاده بهزاد

زرین زاده بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سابقی نژاد یونس

سابقی نژاد یونس

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بامری حامد

بامری حامد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سوادکوهی مهرداد

سوادکوهی مهرداد

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بامری صابر

بامری صابر

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رئیسی محمدرضا

رئیسی محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جوزاک پور مالک

جوزاک پور مالک

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خاوندگار مجید

خاوندگار مجید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خارائی شجاع

خارائی شجاع

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرامزی نمدادی لیلا

فرامزی نمدادی لیلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سالمی محمدعارف

سالمی محمدعارف

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بنی اسدی مهدی

بنی اسدی مهدی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سالمی حسین

سالمی حسین

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پی پر فاطمه

پی پر فاطمه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
احمدی حامد

احمدی حامد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دست افشان هانیه

دست افشان هانیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سنجری فرد علی اکبر

سنجری فرد علی اکبر

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شبرنگ زاده سجاد

شبرنگ زاده سجاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
روهنده زهرا

روهنده زهرا

گردشگري|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پرویز سعید

پرویز سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 1:55:37 AM
Menu