چترود

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر چترود

افضلی ده یاری زهرا

افضلی ده یاری زهرا

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تاراج محمد رضا

تاراج محمد رضا

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
یزدان پناه احمد آبادی فاطمه

یزدان پناه احمد آبادی فاطمه

باستان شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/29/2023 4:30:33 PM
Menu