جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر جيرفت

احمدپور جلگه فرزام

احمدپور جلگه فرزام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
ژیان پور اسما

ژیان پور اسما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
سالاری ده والی زهرا

سالاری ده والی زهرا

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
پلاشی مریم

پلاشی مریم

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

7سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
مشایخی محمدحسن

مشایخی محمدحسن

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کوهستانی بحراسمان یزدان

کوهستانی بحراسمان یزدان

علوم کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

10سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
کریمی پور نمچ فاطمه

کریمی پور نمچ فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خضری قرائی امیرصالح

خضری قرائی امیرصالح

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

7سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
فرخی الهه

فرخی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اذرشب فاطمه

اذرشب فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
مقبلی قرائی علی

مقبلی قرائی علی

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
کریمی مسکونی حسین

کریمی مسکونی حسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
افشارمنش فاطمه

افشارمنش فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نظم الدینی سبحان

نظم الدینی سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بهمنی پور امیرحسین

بهمنی پور امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مهنی علی

مهنی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فهیمی فاطمه

فهیمی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
افشارمنش رضا

افشارمنش رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پاینده پریا

پاینده پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سلیمانی ساردو عاطفه

سلیمانی ساردو عاطفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مشایخی ساردوئی اکرم

مشایخی ساردوئی اکرم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مجاز دلفاردی حسین

مجاز دلفاردی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سیدی ملیکا

سیدی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سلطانی علیرضا

سلطانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اقتداری نژاد مهدی

اقتداری نژاد مهدی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
رئیسی سرگدار سعید

رئیسی سرگدار سعید

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهرآسمانی مهنی نژاد زینب

بهرآسمانی مهنی نژاد زینب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فاریابی محمدمهدی

فاریابی محمدمهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عارفی مسکونی امیررضا

عارفی مسکونی امیررضا

مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
میرساردو مارال

میرساردو مارال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قاسمی پوردهبکری مهلا

قاسمی پوردهبکری مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حمزه اشکان

حمزه اشکان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
واحدی امیرحسین

واحدی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فرخی یاسمن

فرخی یاسمن

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جرجندی عابد

جرجندی عابد

مهندسي مکانيک|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

6سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عسکری سغین علی

عسکری سغین علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خواجه بهرامی حسین

خواجه بهرامی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فلاح پریسا

فلاح پریسا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
مهنی فاطمه

مهنی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدیوسفی جشار محمدامین

احمدیوسفی جشار محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تناور حسن

تناور حسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صوغانی مظفر

صوغانی مظفر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رجبی زاده برائی زهرا

رجبی زاده برائی زهرا

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
بهره مند صدف

بهره مند صدف

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقبلی فائزه

مقبلی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دهش حدیث

دهش حدیث

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آفتابی هدیه

آفتابی هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دهقان سالار

دهقان سالار

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
بیلرزاده قنات نو محیا

بیلرزاده قنات نو محیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رئیسی سرگدار سهیل

رئیسی سرگدار سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کریمی نمچ محمدرضا

کریمی نمچ محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پورمحمدی گوکی امید

پورمحمدی گوکی امید

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

5سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رستمی پور یاسمین

رستمی پور یاسمین

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سنجری بنستانی ستار

سنجری بنستانی ستار

حقوق|دانشگاه عدالت /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
رئیسی رودباری محمدعلی

رئیسی رودباری محمدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سمندری علی

سمندری علی

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

6سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
کمالی امیرمحمد

کمالی امیرمحمد

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضائی ساردو علی

رضائی ساردو علی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
افتخاری الهام

افتخاری الهام

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
میرزایی پورسرجاز بهاره

میرزایی پورسرجاز بهاره

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رضائی الله ابادی دانیال

رضائی الله ابادی دانیال

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شهدادنژاد امیررضا

شهدادنژاد امیررضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سیدی سرحد فاطمه

سیدی سرحد فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رئیسی مهنی امیرحسین

رئیسی مهنی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسفندیاری مهنی امیرحسین

اسفندیاری مهنی امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
وافره کوهستانی فاطمه

وافره کوهستانی فاطمه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
مقبلی هنزائی مهدی

مقبلی هنزائی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رستمی پور فاطمه

رستمی پور فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افشاری نگار

افشاری نگار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گروهی سرجاز فائزه

گروهی سرجاز فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افشارمنش فاطمه

افشارمنش فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شیخ حسینی لری علیرضا

شیخ حسینی لری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ملایی سربیژن موحده

ملایی سربیژن موحده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صالحی سربیژن زهرا

صالحی سربیژن زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رنجبری دانیال

رنجبری دانیال

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رامیار سینا

رامیار سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امیری میجان زهرا

امیری میجان زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نخعی مدیح شانیا

نخعی مدیح شانیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شفیعی پویان

شفیعی پویان

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صادقی مرین شبنم

صادقی مرین شبنم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
داوری مهشید

داوری مهشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امیریان علیرضا

امیریان علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آرمند حدیثه

آرمند حدیثه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاریابی محمدامین

فاریابی محمدامین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
پرورش ثمین

پرورش ثمین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مارزی مهدیه

مارزی مهدیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشایخی شایان

مشایخی شایان

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

هنر
نجفی نژاد فرزانه

نجفی نژاد فرزانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آذربیگ متین

آذربیگ متین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کچمی ملائی علیرضا

کچمی ملائی علیرضا

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رفیعی امیرحسین

رفیعی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اقتداری محمد

اقتداری محمد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امیری معصومه

امیری معصومه

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
کمالی محمدصالح

کمالی محمدصالح

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سرحدی فاضله

سرحدی فاضله

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معناصری محمدرسول

معناصری محمدرسول

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جلالی بردیا

جلالی بردیا

گردشگري|مجتمع اموزش عالي بم | محروم-بومي جنوب استا ن کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خواجه حیدری زهرا

خواجه حیدری زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رستمی نژاد رابری کامین

رستمی نژاد رابری کامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حق گو مهلا

حق گو مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گیلانی فاطمه

گیلانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صباحی گراغانی فاطمه

صباحی گراغانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امیری سارا

امیری سارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حیدری دلفارد امیرحسین

حیدری دلفارد امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عسکری بهرآسمانی مهلا

عسکری بهرآسمانی مهلا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
برخوری مهنی معصومه

برخوری مهنی معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شفیعی مقدم کوثر

شفیعی مقدم کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودی ماهانی نگین

محمودی ماهانی نگین

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حیدری دلفاردی امیر محمد

حیدری دلفاردی امیر محمد

تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
میرکهنوج محمدمهدی

میرکهنوج محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مشایخی نرگس

مشایخی نرگس

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
افشاری پور ویدا

افشاری پور ویدا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مجاز دلفاردی اسماء

مجاز دلفاردی اسماء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بشار رضا

بشار رضا

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امیری هنزائی زینب

امیری هنزائی زینب

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مشایخی معظمه

مشایخی معظمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
فاریابی احسان

فاریابی احسان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
مشایخی مزار علی

مشایخی مزار علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رنجبر فهیمه

رنجبر فهیمه

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمدیوسفی نگین

احمدیوسفی نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جلالی آب برده مهدی

جلالی آب برده مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمی احمدرضا

قاسمی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شاهرخی کهنوج امیر

شاهرخی کهنوج امیر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدی سلیمانی امیرمحمد

محمدی سلیمانی امیرمحمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرسلپور سعید

مرسلپور سعید

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شمس الدینی مبینا

شمس الدینی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رفیعی سربیژن فاطمه

رفیعی سربیژن فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدالعظیمی مهدی

عبدالعظیمی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سنجری گروه ریحانه

سنجری گروه ریحانه

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سالاری مریم

سالاری مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علی نژادنرابی آزاده

علی نژادنرابی آزاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میرمحمدی پشته کن امیررضا

میرمحمدی پشته کن امیررضا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رستگاری نیا سها

رستگاری نیا سها

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
کوهستانی بهرآسمان فاطمه

کوهستانی بهرآسمان فاطمه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مددی نژاد مبین

مددی نژاد مبین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مظفرپورسیاه کوهی رقیه

مظفرپورسیاه کوهی رقیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
متصدی معین رضا

متصدی معین رضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
هلیرودی آرش

هلیرودی آرش

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرسلپور ایدا

مرسلپور ایدا

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شاهرخی ساردو نسیبه

شاهرخی ساردو نسیبه

بازيگري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مولائی محمدحسین

مولائی محمدحسین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سرحدی پور فاطمه

سرحدی پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رفیعی سربیژن نسب ام البنین

رفیعی سربیژن نسب ام البنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حیدری دلفاردی رحیم

حیدری دلفاردی رحیم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهمنی مهدی

بهمنی مهدی

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
منصفی اکرم

منصفی اکرم

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
علیجانی ملیکا

علیجانی ملیکا

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امیری فر فاطمه

امیری فر فاطمه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ژیان فرد فاطمه

ژیان فرد فاطمه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مشایخی محسن

مشایخی محسن

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بامشاد مهدیه

بامشاد مهدیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آرامش نگین

آرامش نگین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
منصفی علیرضا

منصفی علیرضا

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قادری سجاد

قادری سجاد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جهان بخش گروهی امیرعباس

جهان بخش گروهی امیرعباس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دادگر زینب

دادگر زینب

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهمنی هادی

بهمنی هادی

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سعیدی نژاد گراغانی فاطمه

سعیدی نژاد گراغانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صدیقی مهنی فاطمه

صدیقی مهنی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالاری خالص فاطمه

سالاری خالص فاطمه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی سلیمانی زهرا

محمدی سلیمانی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هادی نژاد محدثه

هادی نژاد محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سالمی معصومه

سالمی معصومه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بابائی علاء الدین امیرحسین

بابائی علاء الدین امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دانشی ملیکا

دانشی ملیکا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظری فتح اباد علی

نظری فتح اباد علی

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طحانی سینا

طحانی سینا

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودی صالح اباد فرزانه

محمودی صالح اباد فرزانه

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کمالی زیرکی حمیدرضا

کمالی زیرکی حمیدرضا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسین چاری محمدنبی

حسین چاری محمدنبی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گرجی خو علیرضا

گرجی خو علیرضا

تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیری محمدجواد

امیری محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خانی علی

خانی علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برهمند فاطمه

برهمند فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دوراندیش فاطمه

دوراندیش فاطمه

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کمالی نسب زهرا

کمالی نسب زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رجایی نژاد محمدامین

رجایی نژاد محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مسلمی زاده محمد

مسلمی زاده محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زابلی علیرضا

زابلی علیرضا

ايران شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دهقان مبینا

دهقان مبینا

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرهادزاده اسلامی سوگند

فرهادزاده اسلامی سوگند

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مشایخی نسب نسیم

مشایخی نسب نسیم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرزائی عرب هستی

میرزائی عرب هستی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهابی مسکونی محمدمهدی

شهابی مسکونی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدی سلیمانی حسنی

محمدی سلیمانی حسنی

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مشایخی مزار محمدمهدی

مشایخی مزار محمدمهدی

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملائی سفین الیاس

ملائی سفین الیاس

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلیمانی دامنه حمیدرضا

سلیمانی دامنه حمیدرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رئیسی سربیژن مریم

رئیسی سربیژن مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاریابی محبوبه

فاریابی محبوبه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سالاری ده شیخ زینب

سالاری ده شیخ زینب

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بشکار سمانه

بشکار سمانه

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زاهدی نژاد امیرمحمد

زاهدی نژاد امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فتحی زاده محمدصادق

فتحی زاده محمدصادق

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زینل پور امیراشکان

زینل پور امیراشکان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 11 آزمون

زبان
خواجه حسنی طوبی

خواجه حسنی طوبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برسم مهدی

برسم مهدی

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سنجری پور شهروز

سنجری پور شهروز

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالاری فاطمه

سالاری فاطمه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرسلپور رضا

مرسلپور رضا

ايران شناسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مهنی روش سرمد

مهنی روش سرمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي جنوب استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سنجری نژاد محمدجواد

سنجری نژاد محمدجواد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهره مند زهرا

بهره مند زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شفیعی نژاد علی

شفیعی نژاد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آبکار مهدیه

آبکار مهدیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مقبلی محمدسهیل

مقبلی محمدسهیل

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خشایی فاطمه

خشایی فاطمه

نقاشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
نجفی کهنوج میلاد

نجفی کهنوج میلاد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هلیرودی الهه

هلیرودی الهه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رامیار محدثه

رامیار محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 1:42:12 PM
Menu