رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر رفسنجان

نوروزی بهجت عرفان

نوروزی بهجت عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

9سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
خراسانی هدیه

خراسانی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
پورلشکری فاطمه

پورلشکری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
حیدری صالح آباد محمد

حیدری صالح آباد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

9سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
بخشنده لیلی

بخشنده لیلی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

9سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
رضایی مهدی ابادی امیرحسین

رضایی مهدی ابادی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
غلامی حسین اباد نگین

غلامی حسین اباد نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
کرمی راویز امیرحسین

کرمی راویز امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
محمودی میمند علی

محمودی میمند علی

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سعدلو فاطمه

سعدلو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اگسنش فاطمه

اگسنش فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
علیزاده نوقی فائزه

علیزاده نوقی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
لری حسین اباد ابوالفضل

لری حسین اباد ابوالفضل

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عسکری آرمان

عسکری آرمان

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ناصری مقدم ابوالفضل

ناصری مقدم ابوالفضل

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
صرافی صادق

صرافی صادق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بصیرت حسین

بصیرت حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شعبانی نوشین

شعبانی نوشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کلانتری پریسا

کلانتری پریسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسینی فریما

حسینی فریما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عظیمی رضوان

عظیمی رضوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فطورچی علی

فطورچی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسینی سپیده السادات

حسینی سپیده السادات

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
میرزایی خلیل ابادی زهرا

میرزایی خلیل ابادی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کرمی راویز ابوالفضل

کرمی راویز ابوالفضل

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمد

ابراهیمی محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زارع همت ابادی علیرضا

زارع همت ابادی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدی حسین

احمدی حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پورفتاحی راویز فاطمه

پورفتاحی راویز فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سلطانی محمد

سلطانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فروتن نیا محدثه

فروتن نیا محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
منوچهری راوری هما

منوچهری راوری هما

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فتوحی فائزه

فتوحی فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضاپور ریحانه

رضاپور ریحانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسنی جعفر ابادی فاطمه

حسنی جعفر ابادی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحیمی زارچی فاطمه

رحیمی زارچی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فلاح حسن ابادیان علی اصغر

فلاح حسن ابادیان علی اصغر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آبک محمد

آبک محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
باقری راد علیرضا

باقری راد علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میرمخلصونی سیدرضا

میرمخلصونی سیدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسینی قوام محمد

حسینی قوام محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدیان محمدحسین

احمدیان محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدیان نژاد محمدصابر

محمدیان نژاد محمدصابر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حکیمی دارسینوئیه فاطمه

حکیمی دارسینوئیه فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سنجی رفسنجانی امیرحسین

سنجی رفسنجانی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
طاطی محمدحسین

طاطی محمدحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن شاهی محمدحسین

حسن شاهی محمدحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد امیرمهدی

قاسمی نژاد امیرمهدی

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نصیری جواد

نصیری جواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حیدری امیرحسین

حیدری امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بلوچ محمدرضاخانی مهدی

بلوچ محمدرضاخانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شاه میرزاخانی مرتضی

شاه میرزاخانی مرتضی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محی الدینی حامد

محی الدینی حامد

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سعیدی کیا مهدیه

سعیدی کیا مهدیه

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صادقی زاده عماد

صادقی زاده عماد

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شریفیان فائزه

شریفیان فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علینقی زاده فاطمه

علینقی زاده فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدی نازنین

احمدی نازنین

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مرادی محمدصادق

مرادی محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
کارگر رقیه

کارگر رقیه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ریاحی یاسمن

ریاحی یاسمن

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کاظمی کورگه محمدمهدی

کاظمی کورگه محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قلمداد الناز

قلمداد الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سالار نظر محمد

سالار نظر محمد

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حاج باقری محمود

حاج باقری محمود

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خراسانی سیما

خراسانی سیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحیمی پور محمدیاسین

رحیمی پور محمدیاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی علی

حسینی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسنی کبوترخانی اسماء

حسنی کبوترخانی اسماء

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهمن بهجت

بهمن بهجت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نژاد ترکی علی رضا

نژاد ترکی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شریف زاده امیرعلی

شریف زاده امیرعلی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شمسی خلیل ابادی محمدامین

شمسی خلیل ابادی محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تقوی رشیدی زاده محمد

تقوی رشیدی زاده محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی عیش ابادی حسین

محمدی عیش ابادی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاتحی چنار فاطمه

فاتحی چنار فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ثمره محمدجواد

ثمره محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضایی مهرانه

رضایی مهرانه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امینیان سمانه

امینیان سمانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمی زاده نوقی زهرا

قاسمی زاده نوقی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملایی مینا

ملایی مینا

ارتباطتصويري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
جعفری معین

جعفری معین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موحدی راد محمدقائم

موحدی راد محمدقائم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نقی سروشک میلاد

نقی سروشک میلاد

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدی آیدا

محمدی آیدا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهادر علیرضا

بهادر علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میرزایی ابراهیم اباد علی

میرزایی ابراهیم اباد علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن شاهی فاطمه

حسن شاهی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفری انسیه

صفری انسیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خواجه زاده امیرحسین

خواجه زاده امیرحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زنده دلان فاطمه

زنده دلان فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مختاری حسین

مختاری حسین

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خیرخواه پاریزی محمدحسین

خیرخواه پاریزی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباسی سرداری فاطمه

عباسی سرداری فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کاشی تراش محمدجواد

کاشی تراش محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
یوسف پور رضا

یوسف پور رضا

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
علی محمدی زاده محمدصادق

علی محمدی زاده محمدصادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ملک زاده مازیار

ملک زاده مازیار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میرزاحسنی رضوان

میرزاحسنی رضوان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ضیاء الینی ابوالفضل

ضیاء الینی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاتحی معین

فاتحی معین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
معصومی امیرحسین

معصومی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدرفیع امیرحسین

محمدرفیع امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خالقی یکتا علی

خالقی یکتا علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدی نژاد فاطمه

محمدی نژاد فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ملائی حصن انیس

ملائی حصن انیس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زاهدی نسب زینب

زاهدی نسب زینب

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اکبری رنجبر حانیه

اکبری رنجبر حانیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عظیمی راویز محمدجواد

عظیمی راویز محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامحسینی ابوالفضل

غلامحسینی ابوالفضل

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نژادحکم الله کیمیا

نژادحکم الله کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمی زاده فاطمه

قاسمی زاده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
شمس الدینی محمدمهدی

شمس الدینی محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی عرب ابادی فرحناز

محمدی عرب ابادی فرحناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شریف پاقلعه هادی

شریف پاقلعه هادی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضوی امیرحسین

رضوی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحمتیان عرفان

رحمتیان عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
میرزایی فاطمه

میرزایی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی نرگس

حسینی نرگس

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفی پور سیدمحمدصالح

لطفی پور سیدمحمدصالح

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تقوی رفسنجانی سحر

تقوی رفسنجانی سحر

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدادادی مسلم

خدادادی مسلم

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفرعلیزاده میترا

صفرعلیزاده میترا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خردمند سیدسینا

خردمند سیدسینا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
مظلومی محمد

مظلومی محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غنی پور ساناز

غنی پور ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریمی الناز

کریمی الناز

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صالحی زاده واحده

صالحی زاده واحده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زاهدی ابوالفضل

زاهدی ابوالفضل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رمضانی صالح اباد یاسمن

رمضانی صالح اباد یاسمن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدحسینی نرگس

محمدحسینی نرگس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهیمی رفسنجانی مبینا

ابراهیمی رفسنجانی مبینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی محمدحسین

محمدی محمدحسین

تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محی الدینی مینا

محی الدینی مینا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سنگی کاظم اباد الهه

سنگی کاظم اباد الهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفی محمدیاسین

نجفی محمدیاسین

بازيگري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
عسکری چاورچی رضا

عسکری چاورچی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسینی رحمت ابادی سیدعلی

حسینی رحمت ابادی سیدعلی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
طالقانی شایان

طالقانی شایان

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
استاد حسینی ملیکا

استاد حسینی ملیکا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابولی سرداری سلمان

ابولی سرداری سلمان

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرتضوی بیتاالسادات

مرتضوی بیتاالسادات

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بنی اسدی رضا

بنی اسدی رضا

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورجعفری امید

پورجعفری امید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عظیمی سینا

عظیمی سینا

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مغویی نژاد فاطمه

مغویی نژاد فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رنجبرکبوترخانی فاطمه

رنجبرکبوترخانی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حاج اسماعیلی احد

حاج اسماعیلی احد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدی فائزه

احمدی فائزه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اطمینان عسل

اطمینان عسل

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
کیان فر ابوالفضل

کیان فر ابوالفضل

علوم کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ابوطالبی محمد

ابوطالبی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شفیعی محمدجواد

شفیعی محمدجواد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسی یاشار

عباسی یاشار

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شهسواری محمد

شهسواری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
وزیری نژاد یاسمین

وزیری نژاد یاسمین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سیدقاسمی پور سیدمحمد

سیدقاسمی پور سیدمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهپور میثم

بهپور میثم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جندقی پریسا

جندقی پریسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
انصاری لیلا

انصاری لیلا

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورامینایی آسیه

پورامینایی آسیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
مهدیان کیانا

مهدیان کیانا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسماعیلی علی

اسماعیلی علی

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدی مهلا

محمدی مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فتحی محمدحسین

فتحی محمدحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سيرجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زهرودی فاطمه

زهرودی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
داورانی میرزایی زهرا

داورانی میرزایی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شریفی نعمت اباد لیلا

شریفی نعمت اباد لیلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/31/2023 1:53:42 PM
Menu