وردآورد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر وردآورد

ملائی آیدا

ملائی آیدا

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پرستوئی سپیده

پرستوئی سپیده

علوم تربيتي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
دمیرچی لو مبینا

دمیرچی لو مبینا

مديريت مالي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
برزگری خانقاه حامد

برزگری خانقاه حامد

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
میرزاحیدری فاطمه

میرزاحیدری فاطمه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سلطانی امیرمهدی

سلطانی امیرمهدی

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورمند علی اصغر

پورمند علی اصغر

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:26:13 PM
Menu