فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فيروزكوه

ایلکا مهدیه

ایلکا مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
باطبی درسا

باطبی درسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسینی هراندهی سید علیرضا

حسینی هراندهی سید علیرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جمالی سبزی زهرا

جمالی سبزی زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دماوندی امیر عباس

دماوندی امیر عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرادی سحر

مرادی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدی ارمین

احمدی ارمین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زرگر علی

زرگر علی

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
خودکامه حمید

خودکامه حمید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نظری وهاب

نظری وهاب

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
توکلی آیناز

توکلی آیناز

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسینی سید علیرضا

حسینی سید علیرضا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قهرمانلو حسین

قهرمانلو حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کمندی مریم

کمندی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/5/2023 10:16:34 AM
Menu