لواسانات

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر لواسانات

آقا امینی فشمی شایان

آقا امینی فشمی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
میرآقاسی رودکی ستاره

میرآقاسی رودکی ستاره

تاريخ|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
علیزاده علیرضا

علیزاده علیرضا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علیزاده آیلین

علیزاده آیلین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عباسی مریم

عباسی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
میرشفیعی کیانا

میرشفیعی کیانا

معماري داخلي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
5/30/2023 3:03:12 PM
Menu