رودهن

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر رودهن

محمود پور محمد مهدی

محمود پور محمد مهدی

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
رحیمی نیا امیر حسین

رحیمی نیا امیر حسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شجاع ابولقاسم

شجاع ابولقاسم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اکبری احمد رضا

اکبری احمد رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زارع میلاد

زارع میلاد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اذرکردار هانیه

اذرکردار هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
چاروایی احسان

چاروایی احسان

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حنیفی کیارش

حنیفی کیارش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اقایی سید متین

اقایی سید متین

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قادری محمد

قادری محمد

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حسن نیا سیده مرضیه

حسن نیا سیده مرضیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسکندری محمد حسین

اسکندری محمد حسین

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عیسی ملکی رضا

عیسی ملکی رضا

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نازک تبار فاطمه

نازک تبار فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فلاحتی حسین

فلاحتی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هادی پوری سجاد

هادی پوری سجاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تاتا نسترن

تاتا نسترن

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
تقوی سید محمد جواد

تقوی سید محمد جواد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضا زاده شقایق

رضا زاده شقایق

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابوطالب لاریجانی امیر حسین

ابوطالب لاریجانی امیر حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کامیاب مبین

کامیاب مبین

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شیری محمد حسین

شیری محمد حسین

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهدی زاده ابوالفضل

مهدی زاده ابوالفضل

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رشیدی نیا مهنا

رشیدی نیا مهنا

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدی کماسائی زهرا

مهدی کماسائی زهرا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مظفری پور فاطمه

مظفری پور فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باباپور محمد

باباپور محمد

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طیبی اسفندیار

طیبی اسفندیار

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
داشخانه محمد مهدی

داشخانه محمد مهدی

مهندسي صنايع|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
میر عبدالله قمی سید امیر علی

میر عبدالله قمی سید امیر علی

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
کرو زادی فاطمه

کرو زادی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 10:12:23 PM
Menu