ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ورامين

محمدی امیر مهدی

محمدی امیر مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خالدی علیدوستی فاطمه

خالدی علیدوستی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
هداوندخانی متین

هداوندخانی متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فرخی فرناز

فرخی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نوری مهراب

نوری مهراب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طبائی سیدحسین

طبائی سیدحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
النچری زهرا

النچری زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مهدی زاده ویدا

مهدی زاده ویدا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهدی زاده آیدا

مهدی زاده آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شیرکوند محمدصادق

شیرکوند محمدصادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فریدون زاده دویل علی

فریدون زاده دویل علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صالحی ابرقوئی پریسا

صالحی ابرقوئی پریسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 50 آزمون

زبان
عباس زاده کلارودی سالار

عباس زاده کلارودی سالار

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اردستانی مهدی

اردستانی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بختیاری سینا

بختیاری سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسی محسن

عباسی محسن

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قدس محمدعرفان

قدس محمدعرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عرب درازی رضا

عرب درازی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سپهری نژاد محمد مهدی

سپهری نژاد محمد مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدی پور محمدرضا

احمدی پور محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عباسی امیرحسین

عباسی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحیمی جعفری فاطمه

رحیمی جعفری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خردادی ورامین بهار

خردادی ورامین بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسدپور محمد حسین

اسدپور محمد حسین

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هادی جعفری امیرعلی

هادی جعفری امیرعلی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفری محمدرضا

جعفری محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اردستانی نسترن

اردستانی نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خانی محمدرضا

خانی محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بختیاری فاطمه

بختیاری فاطمه

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرجی امیر مهدی

فرجی امیر مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باهو نیما

باهو نیما

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اکرادی پریسا

اکرادی پریسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طباطبائی زواره الهام

طباطبائی زواره الهام

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بختیاری منش فاطمه

بختیاری منش فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاهسوند مهدی

شاهسوند مهدی

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مزرعه مصطفی

مزرعه مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امینی فاطمه

امینی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یادگاری نعیمه

یادگاری نعیمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
علی مددی قاهانی محمدرضا

علی مددی قاهانی محمدرضا

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاصلی ایرانشاهی مهدی

حاصلی ایرانشاهی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلیم خانیان سیاوش

سلیم خانیان سیاوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهدیزاده نصرآبادی محمد

مهدیزاده نصرآبادی محمد

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهنازی امین

شهنازی امین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اکبرزاده نشلی فاطمه

اکبرزاده نشلی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ابراهیمی امیرحسین

ابراهیمی امیرحسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خادم طبائی سیدامیرمحمد

خادم طبائی سیدامیرمحمد

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بیاتی محمدرضا

بیاتی محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شیرازی علی

شیرازی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
میرزائی محمدرضا

میرزائی محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قالیشورانی محمدامین

قالیشورانی محمدامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تاجیک مهدیه

تاجیک مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عاشوری ایمان

عاشوری ایمان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شهیدی شهرزادسادات

شهیدی شهرزادسادات

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شیرکوند مانی

شیرکوند مانی

مهندسي معماري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پیرزاده روزبهانی محمد

پیرزاده روزبهانی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شصتی آرمان

شصتی آرمان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مومنی سراجاری محمدامین

مومنی سراجاری محمدامین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصیری مهسا

نصیری مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصرت زادگان علیرضا

نصرت زادگان علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
برهانی علیرضا

برهانی علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نودهی علیرضا

نودهی علیرضا

مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امینی ماهان

امینی ماهان

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صاحبجمعی پدرام

صاحبجمعی پدرام

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ربیعی محیا

ربیعی محیا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تاجیک علی اصغر

تاجیک علی اصغر

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قیطاسی مبینا

قیطاسی مبینا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سهرابی افشار مهرداد

سهرابی افشار مهرداد

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بختیاری علیرضا

بختیاری علیرضا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وران فاطمه

وران فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شیرازی رضا

شیرازی رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خورشیدی حدیث

خورشیدی حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلمانی علیرضا

سلمانی علیرضا

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گودرزی محمد

گودرزی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
راستیان اردستانی زهرا

راستیان اردستانی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهره ورجو فاطمه

بهره ورجو فاطمه

تاريخ|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ثابتی کهنموئی فاطمه

ثابتی کهنموئی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مستخدمی فاطمه

مستخدمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پنام علی

پنام علی

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
درویشی فائزه

درویشی فائزه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
علیزاده دهنوی محمد

علیزاده دهنوی محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بقرایی محمد مهدی

بقرایی محمد مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادنیا آرمین

مرادنیا آرمین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مدبری آزاد دانیال

مدبری آزاد دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهری جعفری مائده

طاهری جعفری مائده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدعلی مهدی

احمدعلی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحمتی علیرضا

رحمتی علیرضا

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پارسا امیرمحمد

پارسا امیرمحمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تاجیک فاطمه

تاجیک فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فارسی محمدحسین

فارسی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امین قراگوزلو امیرمحمد

امین قراگوزلو امیرمحمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تاجیک ماندی عرفان

تاجیک ماندی عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کشاورز احمدرضا

کشاورز احمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شیبانی ریحانه

شیبانی ریحانه

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عامری سارینا

عامری سارینا

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امامقلی امیر رضا

امامقلی امیر رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زیباپو فاطمه

زیباپو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرجی امیرعلی

فرجی امیرعلی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
کچویی علیرضا

کچویی علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بختیاری نیک فاطمه

بختیاری نیک فاطمه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شیبانی کارخانه حسین

شیبانی کارخانه حسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
درویشی امیرحسین

درویشی امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
علیدوستی مهدی

علیدوستی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعادتی علی

سعادتی علی

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آقایی وانقی رضا

آقایی وانقی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خادمی خالدی محمد

خادمی خالدی محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شیرکوند نگار

شیرکوند نگار

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحیمی هانیه

رحیمی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بوربور حسین بیکی ابوالفضل

بوربور حسین بیکی ابوالفضل

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عرب خابوری حسین

عرب خابوری حسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نصیری محمدرضا

نصیری محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بخشی نازنین

بخشی نازنین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مجیدی نژاد مطهر

مجیدی نژاد مطهر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ملکی علیرضا

ملکی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سیفی فاطمه

سیفی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
لشنی فاطمه

لشنی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدی پوریکتا علی

محمدی پوریکتا علی

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رستمی محمدرضا

رستمی محمدرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شیرازی حسین

شیرازی حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قدس محمدطاها

قدس محمدطاها

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شایگان ساغر

شایگان ساغر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رنجبران حامد

رنجبران حامد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قشقائی مهدی

قشقائی مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قشقائی عباس

قشقائی عباس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
منصوری علیرضا

منصوری علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پرویزی علیرضا

پرویزی علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بختیاری علیرضا

بختیاری علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آخوندی علیرضا

آخوندی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
توئیت زواره فاطمه سادات

توئیت زواره فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قره چاهی محمدرضا

قره چاهی محمدرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زندی طغان زهرا

زندی طغان زهرا

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
باقرحسینی سیدمحمد

باقرحسینی سیدمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بختیاری محمدامین

بختیاری محمدامین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جنیدی علی

جنیدی علی

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قمپا مهدیه

قمپا مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غلام نژاد امرحسن

غلام نژاد امرحسن

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آذریان ایمان

آذریان ایمان

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
تاجیک محمد امین

تاجیک محمد امین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بوربور علی

بوربور علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قنبری محمدحسین

قنبری محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباسی سیدمحمدمهدی

عباسی سیدمحمدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نورلی امیر

نورلی امیر

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قشقایی فاطمه

قشقایی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدی صانعی محمد

مهدی صانعی محمد

بازيگري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
حسینی یاسین

حسینی یاسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
آقایی سید محمد رضا

آقایی سید محمد رضا

حقوق|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اصارلو علی

اصارلو علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هداوند دانیال

هداوند دانیال

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
توکلی امیرمحمد

توکلی امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
احمدی کلوری نیما

احمدی کلوری نیما

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شهراب امید

شهراب امید

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اونجی سید محمدامین

اونجی سید محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
هفت لنگ خورین محمد

هفت لنگ خورین محمد

مهندسي ايمني صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شیرکوند محراب

شیرکوند محراب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عرب حلوایی امیرعطا

عرب حلوایی امیرعطا

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عرب لنگه صبا

عرب لنگه صبا

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خسرو شیری محدثه

خسرو شیری محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رنجبران امیرحسین

رنجبران امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
میرعلی مرتضائی زهراسادات

میرعلی مرتضائی زهراسادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
میری سیدمحمدحسین

میری سیدمحمدحسین

علوم کامپيوتر|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
کریمی جعفری علیرضا

کریمی جعفری علیرضا

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گلستانی علی اکبر

گلستانی علی اکبر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حاجی بابایی سجاد

حاجی بابایی سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بوربور فاطمه

بوربور فاطمه

روانشناسي|دانشکده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
احمدی منش زهرا

احمدی منش زهرا

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
5/29/2023 3:40:45 AM
Menu