كلاچاي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كلاچاي

شریفی لیمائی نرجس

شریفی لیمائی نرجس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
محمودی لیمایی آناهیتا

محمودی لیمایی آناهیتا

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مومن زاده سجیدان حسین

مومن زاده سجیدان حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اخوان خانسری شاهین

اخوان خانسری شاهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آذین فر متینه

آذین فر متینه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
علیزاده دزلی علی

علیزاده دزلی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سیدی سیاهکله سید علی

سیدی سیاهکله سید علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زین العابدینی سحر

زین العابدینی سحر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صادقی الهام

صادقی الهام

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
منفرد چناربنی معصومه

منفرد چناربنی معصومه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قاسمی نورا

قاسمی نورا

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عاشور زاده فائزه

عاشور زاده فائزه

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی چایجانی علی

محمدی چایجانی علی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شارب زهرا

شارب زهرا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تقوی شاهمراد محله سید علی

تقوی شاهمراد محله سید علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسم پور معصومه

قاسم پور معصومه

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمد پور علی

احمد پور علی

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسین پور پوران

حسین پور پوران

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد پور بلترک علی

محمد پور بلترک علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانی مهدی

قربانی مهدی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدا کرمی فاطمه

خدا کرمی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:57:34 AM
Menu