ماسال

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ماسال

مجلل قرانی زهرا

مجلل قرانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دولتی میله سرا سحر

دولتی میله سرا سحر

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صالحی ملک سری فاطمه

صالحی ملک سری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
روشن مرتضی

روشن مرتضی

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبداله نژاد ولدی محدثه

عبداله نژاد ولدی محدثه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
6/4/2023 1:41:35 PM
Menu