بندرانزلي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندرانزلي

بحر پیما سروش

بحر پیما سروش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

8سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
عباد زاد صحرائی امین

عباد زاد صحرائی امین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

8سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
حقیقت طلب سحر

حقیقت طلب سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
زمانی چپردهی فاطمه

زمانی چپردهی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آشتاب پارسا

آشتاب پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زارع شکر باغانی تینا

زارع شکر باغانی تینا

اديان وعرفان|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
مجیدی کیوی سید محمد حسن

مجیدی کیوی سید محمد حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
گلی نام رقیه

گلی نام رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
غلام پور گالشکلامی محمد کاظم

غلام پور گالشکلامی محمد کاظم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آفاقی دارابی الهه

آفاقی دارابی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فکوری بیگزاده محله راستین

فکوری بیگزاده محله راستین

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
زندیان محدثه

زندیان محدثه

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خادمی زنجانی سورنا

خادمی زنجانی سورنا

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
یاسری عرفان

یاسری عرفان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلا ن

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسینی پریناز

حسینی پریناز

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
راد سیاوش

راد سیاوش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عشقی زهرا

عشقی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادی سنگاچینی امیر ارسلان

مرادی سنگاچینی امیر ارسلان

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دوبحری بندری سعید

دوبحری بندری سعید

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضوان پناه رومینا

رضوان پناه رومینا

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بابلانی علیرضا

بابلانی علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بیشه بان امیر علی

بیشه بان امیر علی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
کهنسال فاطمه

کهنسال فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صمدی آیدا

صمدی آیدا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عقلی باغی محمد

عقلی باغی محمد

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
سیف زاد آبکنار یاس

سیف زاد آبکنار یاس

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رشیدی مزجین زهرا

رشیدی مزجین زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خوشبوی کلور شادمهر

خوشبوی کلور شادمهر

مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حاجی رحیمی برده زردی پریا

حاجی رحیمی برده زردی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ایثاریان کامیار

ایثاریان کامیار

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضائی نوکنده مژده

رضائی نوکنده مژده

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

هنر
یعقوبیه مقدم مجتبی

یعقوبیه مقدم مجتبی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شکوری فاطمه

شکوری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
استوار پور مصطفی

استوار پور مصطفی

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کنف کار سینا

کنف کار سینا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روان گرد ساینا

روان گرد ساینا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
عاشور نیا کلویر نسترن

عاشور نیا کلویر نسترن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قلی پور حسین

قلی پور حسین

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ایثاریان کیارش

ایثاریان کیارش

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جواد نیا مائده

جواد نیا مائده

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عامری شقایق

عامری شقایق

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ابراهیمی گلنار

ابراهیمی گلنار

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
ابراهیمی امیر محمد

ابراهیمی امیر محمد

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تسلیم بخش فاطمه

تسلیم بخش فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدا خواه جدی فاطمه

خدا خواه جدی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شمسی پور سارا

شمسی پور سارا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
وثوقی نودهی مهران

وثوقی نودهی مهران

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مسعودی اصیل محمد مهدی

مسعودی اصیل محمد مهدی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کریمی آریانا

کریمی آریانا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/4/2023 2:36:58 PM
Menu