رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر رشت

نجفی دیارجان لاله

نجفی دیارجان لاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
اصلاح کار لاکمه سری سمیرا

اصلاح کار لاکمه سری سمیرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
همت شیرایه محمدرضا

همت شیرایه محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
دارابی مینا

دارابی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
امیدوار محدثه

امیدوار محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
اروندی ملیکا

اروندی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کوچکی صابرصفت هستی

کوچکی صابرصفت هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بختیار آروین

بختیار آروین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مهرزاد صبا

مهرزاد صبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
قیمی سیدنیما

قیمی سیدنیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
سبحانی راد محمد

سبحانی راد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قنبری جکتاجی نازنین

قنبری جکتاجی نازنین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
کارگر عسل

کارگر عسل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بابایی بی غم لاهیجی صبا

بابایی بی غم لاهیجی صبا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
امین عطایی آنیتا

امین عطایی آنیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رضانژاد ستاره

رضانژاد ستاره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
روستا فاطمه

روستا فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
علی دوست فائزه

علی دوست فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فلاح فاطمه

فلاح فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
دلدار آرینا

دلدار آرینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
کلانتری سیده زهرا

کلانتری سیده زهرا

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شفاعتی فاطمه

شفاعتی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علیپوریگانه محمد

علیپوریگانه محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
امامی شقایق

امامی شقایق

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
سبحانی پور محمد

سبحانی پور محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اکبری صادق

اکبری صادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زحمتکش زیده حمیدرضا

زحمتکش زیده حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فلاح مهدی

فلاح مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
آهنگری محمدصالح

آهنگری محمدصالح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
افشار آیدین

افشار آیدین

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
رفیعی فاطمه

رفیعی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسن پور غزاله

حسن پور غزاله

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
رحمتی آیدا

رحمتی آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بالازاده ماه گل

بالازاده ماه گل

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
امیدی سراوانی محمدرضا

امیدی سراوانی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمدی تبار محمدصادق

محمدی تبار محمدصادق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ذاکری هستی

ذاکری هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
کوشانفر معین

کوشانفر معین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رودباری سیده فاطمه

رودباری سیده فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سعیدی آریانا

سعیدی آریانا

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اکبری مائده

اکبری مائده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عباسی ساجده

عباسی ساجده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فرحناک کیارش

فرحناک کیارش

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
قربان پور کیانا

قربان پور کیانا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اقدام پناه تینا

اقدام پناه تینا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فیضی فاطمه

فیضی فاطمه

فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صدوقی زاداصل عجب شیر محمد

صدوقی زاداصل عجب شیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ادراکی مزدا

ادراکی مزدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صاحب ساده کار زینب

صاحب ساده کار زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
استواری بلگوری امیررضا

استواری بلگوری امیررضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امینی خداشهری آوا

امینی خداشهری آوا

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
گونجی هدیه

گونجی هدیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فرخی ملکی ریحانه

فرخی ملکی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسدپورخمسی سیدجواد

اسدپورخمسی سیدجواد

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حسینی رومینا

حسینی رومینا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رفیعی محمد

رفیعی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اکبری مهیار

اکبری مهیار

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
یوسفی رامندی فاطمه

یوسفی رامندی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خانجانی آرمان

خانجانی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عدیلی آویشن

عدیلی آویشن

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رحمانی خلیلی شقایق

رحمانی خلیلی شقایق

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سبز علی پور فاطمه

سبز علی پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گلچین ثانی امیررضا

گلچین ثانی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فکری زهرا

فکری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نوید مهدی

نوید مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورمحمدبرندق محمدمهدی

نورمحمدبرندق محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طالم رود فاطمه

طالم رود فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

5سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
رضوانی هدیه

رضوانی هدیه

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شعبان زاده گیلوائی علی

شعبان زاده گیلوائی علی

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صالحی سوگند

صالحی سوگند

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
غلامی نژاد اسطلخکوهی مجید

غلامی نژاد اسطلخکوهی مجید

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صیام دوست زهرا

صیام دوست زهرا

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زاهد فرناز

زاهد فرناز

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
رضوانی رضوانده امیرحسین

رضوانی رضوانده امیرحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
باقرزاده شقایق

باقرزاده شقایق

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
امان الهی فاطمه

امان الهی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شافعی معصومه

شافعی معصومه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رجبی صیقلانی احمدرضا

رجبی صیقلانی احمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
علیپور زهرا

علیپور زهرا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قاسمی شمس امیررضا

قاسمی شمس امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علیزاده مریم

علیزاده مریم

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
هل عطائی سیاوش

هل عطائی سیاوش

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فیض بخش محدثه

فیض بخش محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صدیقی کلاشمی یاسین

صدیقی کلاشمی یاسین

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عبدی علی

عبدی علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جواهری ویشکاسوقی علی

جواهری ویشکاسوقی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرخی سینا

فرخی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورگلزار پانته آ

پورگلزار پانته آ

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دادرس زهرا

دادرس زهرا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پارسایی آرمیتا

پارسایی آرمیتا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدی معصومه

محمدی معصومه

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خواهشی زهرا

خواهشی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حقدوست شقایق

حقدوست شقایق

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نشاطی مستانه

نشاطی مستانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آرزومند آیدا

آرزومند آیدا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
موقتی مقدم پارسا

موقتی مقدم پارسا

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
کوچک نژاد زهرا

کوچک نژاد زهرا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

زبان
میرباقری سیدامیرمحمد

میرباقری سیدامیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
لطفی نژاد ثانی محمدمهدی

لطفی نژاد ثانی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظری منتظر شیفته

نظری منتظر شیفته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حیدرنیای نسترن

حیدرنیای نسترن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هادی زاده فاطمه

هادی زاده فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
لطفی نیا زهرا

لطفی نیا زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ارجمند علیرضا

ارجمند علیرضا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شعبانی مهرناز

شعبانی مهرناز

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسینی سالکده سیده فاطمه

حسینی سالکده سیده فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهرگان فاطمه

مهرگان فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بیرانورد زهره

بیرانورد زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدی شکرپسی امیررضا

محمدی شکرپسی امیررضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلا ن

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحیمیان نیلوفر

رحیمیان نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مودب پور سیده محدثه

مودب پور سیده محدثه

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
واحدی گردویشه امیررضا

واحدی گردویشه امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بی پروا زهرا

بی پروا زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اقبالی پورکلاشمی علیرضا

اقبالی پورکلاشمی علیرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آخشی هریس امیرحسین

آخشی هریس امیرحسین

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
هاشمی سیده فاطمه

هاشمی سیده فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زارعی امیرمحمد

زارعی امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلشنی پرند

گلشنی پرند

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پورکریم بیورزنی امیررضا

پورکریم بیورزنی امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نظرپور محمدحسین

نظرپور محمدحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سماک سالکده محمد

سماک سالکده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احسانی سارا

احسانی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پورسید حق شناس سیده معصومه

پورسید حق شناس سیده معصومه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفری دیز نیما

جعفری دیز نیما

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سیفی مرضیه

سیفی مرضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع فلاح دوست الهه

زارع فلاح دوست الهه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
باقری سیده مهسا

باقری سیده مهسا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بنیادی بالاده امیرحسین

بنیادی بالاده امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
امامی علی

امامی علی

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
امامی رضا

امامی رضا

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
توکلی هدیه

توکلی هدیه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قلوبی شاهین

قلوبی شاهین

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شعبانی امیرمهدی

شعبانی امیرمهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستگار احسان

رستگار احسان

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
کرمی چناری فاطمه

کرمی چناری فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهاری امیرعلی

بهاری امیرعلی

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
لاغری محمد

لاغری محمد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مظلومی فاطمه

مظلومی فاطمه

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
منصورقناعی مهرشاد

منصورقناعی مهرشاد

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ذکری آستانه محمدحسین

ذکری آستانه محمدحسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
لشگری فاطمه زهرا

لشگری فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سنایی پور سارا

سنایی پور سارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ولی پور محمد

ولی پور محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عابدینی امیرصدرا

عابدینی امیرصدرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رموزه هانیه

رموزه هانیه

گياه پزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصیرنژاد فاطمه

نصیرنژاد فاطمه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حاتم جعفری فائزه

حاتم جعفری فائزه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نیک رو الهه

نیک رو الهه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی کوبیجاری شایان

محمدی کوبیجاری شایان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
زارع طوافی امیرحسین

زارع طوافی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بزرگی لرد مریم

بزرگی لرد مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
داداش زاده علی

داداش زاده علی

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سندی یاسمن

سندی یاسمن

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاجی پور زهرا

حاجی پور زهرا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
فلاح پرزحمت امیررضا

فلاح پرزحمت امیررضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عابدی کوچصفهانی کیانا

عابدی کوچصفهانی کیانا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فکری روشنک

فکری روشنک

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جهان دیده ساجده

جهان دیده ساجده

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سادات چوبه سیده معصومه

سادات چوبه سیده معصومه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مهریار محراب

مهریار محراب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرج زاده ملیکا

فرج زاده ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فلاح خواچکینی محمد

فلاح خواچکینی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عظیمی نیلوفر

عظیمی نیلوفر

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
میرصادقی سارینا

میرصادقی سارینا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسدیان نیلوفر

اسدیان نیلوفر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باغبان هنردوست کردمحله امیرحسین

باغبان هنردوست کردمحله امیرحسین

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حق پرست سارگل

حق پرست سارگل

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
وصال پریسا

وصال پریسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فدائی خشکبیجاری وحید

فدائی خشکبیجاری وحید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نزهتی سمیه

نزهتی سمیه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نوروزنژاد کیان

نوروزنژاد کیان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رحیمی دانش مهرسا

رحیمی دانش مهرسا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مومن نژادکهل حسن

مومن نژادکهل حسن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عابد معصومه

عابد معصومه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملکی نظری آرش

ملکی نظری آرش

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سبحانی شال مریم

سبحانی شال مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پیروی ستاره

پیروی ستاره

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
یعقوبی مهدی

یعقوبی مهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محبوبی سپیده

محبوبی سپیده

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امامی نصیرمحله امیرمهدی

امامی نصیرمحله امیرمهدی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اقدامی مقدم سوگند

اقدامی مقدم سوگند

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حق زاد مائده

حق زاد مائده

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن پور سیده مهسا

حسن پور سیده مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خندستانی رضا

خندستانی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اقدام مستقیم کار امیرحسین

اقدام مستقیم کار امیرحسین

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خوان پایه پریا

خوان پایه پریا

ميکروبيولوژي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهان فر نگین

جهان فر نگین

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عابد سحرخیز زینب

عابد سحرخیز زینب

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شکوری تبسم

شکوری تبسم

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نعمتی نقلبری پریا

نعمتی نقلبری پریا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی امیرمحمد

حسینی امیرمحمد

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدی نگین

محمدی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قلی نژاداله دهی محمدرضا

قلی نژاداله دهی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آقاجان پور نازنین

آقاجان پور نازنین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی مقدم رویا

حسینی مقدم رویا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمی اخلاقی فاطمه

قاسمی اخلاقی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حبیبی رودسری بهادر

حبیبی رودسری بهادر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
میرزاپور فرحانه

میرزاپور فرحانه

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نقش پور سعید

نقش پور سعید

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
میرزاپور رضوانه

میرزاپور رضوانه

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سیدآقائی رضائی سیدعلی

سیدآقائی رضائی سیدعلی

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضائی مهراب

رضائی مهراب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجفی ویسرودی مهرشاد

نجفی ویسرودی مهرشاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرضی پور هیراد

فرضی پور هیراد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دلیری فاطمه

دلیری فاطمه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضائی احمدرضا

رضائی احمدرضا

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسین پور آرش

حسین پور آرش

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهیدی مقدم زینب

شهیدی مقدم زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نورروزی امیرمحمد

نورروزی امیرمحمد

جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
تفرجی کسمائی فریما

تفرجی کسمائی فریما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

ادبيات نمايشي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
پورقربان سیاهمزگی مهدی

پورقربان سیاهمزگی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خوشدل بهاره

خوشدل بهاره

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رازقی پیربستی علی

رازقی پیربستی علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ایمانی پیرسرائی رامتین

ایمانی پیرسرائی رامتین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حبیبی رحیم آباد علی رضا

حبیبی رحیم آباد علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آزادبر مهراد

آزادبر مهراد

مهندسي مکانيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سحری حداد مهشید

سحری حداد مهشید

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسن بیگی پشت مساری سینا

حسن بیگی پشت مساری سینا

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نشایی سیدپارسا

نشایی سیدپارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جهان زاد سروش

جهان زاد سروش

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مسلمی کوروش

مسلمی کوروش

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قوامی گوهر

قوامی گوهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مکدردائم دوست امین

مکدردائم دوست امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غمگسار مروارید

غمگسار مروارید

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزیزصفت معصومه

عزیزصفت معصومه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسماعیلی جیردهی علیرضا

اسماعیلی جیردهی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هویدا کیمیا

هویدا کیمیا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مجاوری سیده یاسمن

مجاوری سیده یاسمن

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رودباری پیام

رودباری پیام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنی محمدسعید

حسنی محمدسعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فکوری بلگوری علی

فکوری بلگوری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبرتی پیشکناری مهدی

عبرتی پیشکناری مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سید فاضل پور سیده سارا

سید فاضل پور سیده سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آذرمند محمد

آذرمند محمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
محمدی ماهان

محمدی ماهان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظرزاده چکوسری علیرضا

نظرزاده چکوسری علیرضا

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضائی محمدباقر

رضائی محمدباقر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
براتی ریحانه

براتی ریحانه

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمشیدی زینب

جمشیدی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یاغلی شیدا

یاغلی شیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شعبانیان اطاقوری محمدحسین

شعبانیان اطاقوری محمدحسین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بلورچی فر تارا

بلورچی فر تارا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هوشمند کیمیا

هوشمند کیمیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یوسف نژاد سعیده

یوسف نژاد سعیده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ربیع زاده سراوانی عارف

ربیع زاده سراوانی عارف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشکین مهدیه

مشکین مهدیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کریمی الیزئی رامتین

کریمی الیزئی رامتین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرومند سیدامیر

فرومند سیدامیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علیزاده عارفه

علیزاده عارفه

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دودمانی سیده الهه

دودمانی سیده الهه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
نگرانی زهرا

نگرانی زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
بهروز نرگسی فاطمه

بهروز نرگسی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سهرابی شیرایه فاطمه

سهرابی شیرایه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاه ملک پور خشکبیجاری امیررضا

شاه ملک پور خشکبیجاری امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کاظمی آیدا

کاظمی آیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع رویا

زارع رویا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوی سیده مهسا

موسوی سیده مهسا

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نیازمند سعید

نیازمند سعید

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قنبری چناربنی محمد

قنبری چناربنی محمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فدائی کلده مهدی

فدائی کلده مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیدی آتنا

امیدی آتنا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دادرس بهاره

دادرس بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسین نژاد آزاد پرسان

حسین نژاد آزاد پرسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورنوروزی کویشاهی مریم

پورنوروزی کویشاهی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلچین عاطفه

گلچین عاطفه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نیک نژاد محدثه

نیک نژاد محدثه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
گل آقائی بهراد

گل آقائی بهراد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نامی معصومه

نامی معصومه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یکتا مهویزانی علی

یکتا مهویزانی علی

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بابایی نجمه

بابایی نجمه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قنبری صبا

قنبری صبا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نطاق سدهی هانیه

نطاق سدهی هانیه

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجورخسمخی رضا

رنجورخسمخی رضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلک انگیز مهداد

فلک انگیز مهداد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضایتی کیشه خاله صهیب

رضایتی کیشه خاله صهیب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلیمانی باصری رضا

سلیمانی باصری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظری یکنمی فاطمه

نظری یکنمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمسی زینب

شمسی زینب

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحی شیخانی مهسا

صالحی شیخانی مهسا

مترجمي زبان انگليسي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
رجبی آقمسجد سعید

رجبی آقمسجد سعید

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طرقی آرین

طرقی آرین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خان بابائی لیاولی محمدجواد

خان بابائی لیاولی محمدجواد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طرقی آریا

طرقی آریا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کامران سیده دیبا

کامران سیده دیبا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجیان یحیی

حاجیان یحیی

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پناهی زهرا

پناهی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاشوری راضیه

عاشوری راضیه

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سمیعی امیر

سمیعی امیر

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معصومی ندا

معصومی ندا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمسی زاده نگین

شمسی زاده نگین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورمهران کیان

پورمهران کیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظری زهرا

نظری زهرا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
هدائی سیده زهرا

هدائی سیده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احسانی محدثه

احسانی محدثه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هدائی سیده مهسا

هدائی سیده مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورصدرالله سلوانا

پورصدرالله سلوانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خوش قلب زهرا

خوش قلب زهرا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسین پورمقدم علیرضا

حسین پورمقدم علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حبیبی لالمی فاطمه

حبیبی لالمی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قدسی پرهام

قدسی پرهام

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرجبی زهرا

مرجبی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمی نژاد علی

قاسمی نژاد علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حقیقی نگین

حقیقی نگین

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برزگر هستی

برزگر هستی

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدیان شقایق

احمدیان شقایق

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ستوده سارا

ستوده سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعاعی علی

شعاعی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کاوه سحر

کاوه سحر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پوردهقان ریحانه

پوردهقان ریحانه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میرصفوتی سیده زهرا

میرصفوتی سیده زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
یحیایی پارسا

یحیایی پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
یاسینی روژین

یاسینی روژین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی سیده شقایق

حسینی سیده شقایق

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحمانی راحله

رحمانی راحله

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاویانی لرد حمیدرضا

کاویانی لرد حمیدرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قلیزاده جوریابی سروش

قلیزاده جوریابی سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادی مهناز

مرادی مهناز

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ربیعی مهدیه

ربیعی مهدیه

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
واحدی صبا

واحدی صبا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عاصی پارمیس

عاصی پارمیس

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نبیزادبندبنی محمدجواد

نبیزادبندبنی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نظری الاله گورابی مهدی

نظری الاله گورابی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ورمزیار محمدحسام

ورمزیار محمدحسام

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رفیعی مریم

رفیعی مریم

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
توکل نیا زهرا

توکل نیا زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وارسته نفیسه

وارسته نفیسه

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فلاح میثم

فلاح میثم

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حقگو زهرا

حقگو زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدی نگین

محمدی نگین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حق شناس فتمه سری معین

حق شناس فتمه سری معین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
همتی گورابی سروش

همتی گورابی سروش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نایبی ثمین

نایبی ثمین

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حبیبی آیسان

حبیبی آیسان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صیاد بیتا

صیاد بیتا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پات پارسا

پات پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
همائی حسام الدین

همائی حسام الدین

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضایتی کیشه خاله شعیب

رضایتی کیشه خاله شعیب

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرجود سیده حدیث

فرجود سیده حدیث

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اقبال مهدیه

اقبال مهدیه

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پیشرو کمند

پیشرو کمند

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نیکیان مجتبی

نیکیان مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خدادادی شیراز عدنان

خدادادی شیراز عدنان

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اکبر داریا

اکبر داریا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادی دیز نازنین

مرادی دیز نازنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
وقار منصور

وقار منصور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اعلمی هلیا

اعلمی هلیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملایی یلدا

ملایی یلدا

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سبک رو تبسم

سبک رو تبسم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسینی نژاد سیده فاطمه

حسینی نژاد سیده فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زندلی امیرحسین

زندلی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسکندرزاده نازنین

اسکندرزاده نازنین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
برسروشان معصومه

برسروشان معصومه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علی نژاد تارا

علی نژاد تارا

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آقایی مائده

آقایی مائده

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
برزویی ماندانا

برزویی ماندانا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحیمی شیما

رحیمی شیما

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
راستی عرفان

راستی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ساسانیان آوا

ساسانیان آوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قرباندخت طاهره

قرباندخت طاهره

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نجف پورماچیانی پارسا

نجف پورماچیانی پارسا

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسنی پورصفت ازگمی حمید

حسنی پورصفت ازگمی حمید

علوم ورزشي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قربان پوردره پشتی امین

قربان پوردره پشتی امین

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مبارکی فاطمه

مبارکی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سید دانش سیده فاطمه

سید دانش سیده فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدی علی

محمدی علی

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بافکرمیشامندانی رسام

بافکرمیشامندانی رسام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضائی پور چمثقالی معین

رضائی پور چمثقالی معین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نوعی نیلوفر

نوعی نیلوفر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صالحی صدار

صالحی صدار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
برزو ریحانه

برزو ریحانه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ضیاپور عطیه

ضیاپور عطیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلیمانی نژاد امیرعلی

سلیمانی نژاد امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدخواه فتیده امیر

محمدخواه فتیده امیر

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مینافر شادی

مینافر شادی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خسروی سارا

خسروی سارا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسمی نسترن

قاسمی نسترن

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
کیائی راد سیدارشیا

کیائی راد سیدارشیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ترابی نیا نیلوفر

ترابی نیا نیلوفر

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
حقیقت مریم

حقیقت مریم

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
پیمانی لرد محمد

پیمانی لرد محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قنبرنژاد آذین

قنبرنژاد آذین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دفاعی یاسمن

دفاعی یاسمن

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جمالی ارم ساداتی محمدرضا

جمالی ارم ساداتی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
هادی زاده گوشلوندانی حسین

هادی زاده گوشلوندانی حسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
واحدی کلشتری علی

واحدی کلشتری علی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قربانی آراد

قربانی آراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نوری مهرپویا

نوری مهرپویا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سالاری مبین

سالاری مبین

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
قرقائی شایان

قرقائی شایان

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
روزبهی مریم

روزبهی مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فرجی سارا

فرجی سارا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 1:26:05 AM
Menu