خدا آفرين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خدا آفرين

نوروززاده محسن

نوروززاده محسن

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدی اورنگی فاطمه

محمدی اورنگی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلطان زاده رضا

سلطان زاده رضا

فلسفه|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/29/2023 5:01:07 PM
Menu