مهربان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مهربان

باقری زهرا

باقری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رضائی پور بهنام

رضائی پور بهنام

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهیمی فرد فاطمه

ابراهیمی فرد فاطمه

شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پیر محمدی جواد

پیر محمدی جواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عزیزان امیر

عزیزان امیر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدی قریبه لیلا

محمدی قریبه لیلا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علی پور فاطمه

علی پور فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدی قریبه رویا

محمدی قریبه رویا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زنده دل مهربانی مریم

زنده دل مهربانی مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قوسی شربیانی محمود

قوسی شربیانی محمود

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
پروانه فاطمه

پروانه فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرجی محمدعلی

فرجی محمدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بابازاده مهربانی مهسا

بابازاده مهربانی مهسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسم نژاد زهرا

قاسم نژاد زهرا

زبان وادبيات ترکي اذري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علومی کلوانق زینب

علومی کلوانق زینب

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قهرمانی فروغ

قهرمانی فروغ

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
6/7/2023 5:24:27 AM
Menu