ممقان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ممقان

اسبقی ممقانی پریسا

اسبقی ممقانی پریسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مظلومی ممقانی سونا

مظلومی ممقانی سونا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ایمانپور ممقانی آیناز

ایمانپور ممقانی آیناز

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
حاجی پاشائی ممقانی الهه

حاجی پاشائی ممقانی الهه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مسجدی ممقانی سارا

مسجدی ممقانی سارا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دلداده ممقانی احسان

دلداده ممقانی احسان

مردم شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
علی حیدری ممقانی علی

علی حیدری ممقانی علی

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مسلمی ممقانی یاسین

مسلمی ممقانی یاسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آقاجانپور رضا

آقاجانپور رضا

حقوق|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:50:33 AM
Menu