ايلخچي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ايلخچي

ساکتی ایلخچی جاوید

ساکتی ایلخچی جاوید

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
خاصوانی سمیه

خاصوانی سمیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قاصدی ایلخچی زیبا

قاصدی ایلخچی زیبا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
علمداری احسان

علمداری احسان

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
وارثی ریحانه

وارثی ریحانه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عابدینی بخشمند امیر

عابدینی بخشمند امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سلمان پور مهدی

سلمان پور مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ایلخچویی رضا

ایلخچویی رضا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
جعفری خاصه لر فائزه

جعفری خاصه لر فائزه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسن زاده فاطمه

حسن زاده فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
کاظمی الهه

کاظمی الهه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
محمدزاده ایلخچی گلناز

محمدزاده ایلخچی گلناز

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
علی نژاد حانیه

علی نژاد حانیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دربانی علی

دربانی علی

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پورصادق سعید

پورصادق سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورصادق حامد

پورصادق حامد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علائی محدثه

علائی محدثه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصیری فاطمه

نصیری فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسی محمد

عباسی محمد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظیری آیدین

نظیری آیدین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نعمتی آرمان

نعمتی آرمان

مهندسي شيمي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هادی پرویز

هادی پرویز

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فردوسی مینا

فردوسی مینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غفاری امید

غفاری امید

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنجبری وحید

رنجبری وحید

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهرامی نعیمه

بهرامی نعیمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ولی زاده سمیه

ولی زاده سمیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جابری سحر

جابری سحر

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
میرزایی مهدی

میرزایی مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:23:38 PM
Menu