اسكو

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اسكو

عبدل زاده مائده

عبدل زاده مائده

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
امینی خسرقی حسین

امینی خسرقی حسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
پادار دیزجی لیلا

پادار دیزجی لیلا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ولایی اسکویی مجتبی

ولایی اسکویی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نطقی اسکویی ثنا

نطقی اسکویی ثنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاجی شیخی سیده لیلا

حاجی شیخی سیده لیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ستاری اسکویی میر علی

ستاری اسکویی میر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلیم زاده ساحل

سلیم زاده ساحل

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حقیقی مرتضی

حقیقی مرتضی

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهشتی کلجاهی امیر حسین

بهشتی کلجاهی امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بنازاده حسین

بنازاده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
باقرزاده خسروشاهی مهسا

باقرزاده خسروشاهی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلامی اسکویی سیما

سلامی اسکویی سیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدل زاده باویل علی

عبدل زاده باویل علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
طاهری اسفنجانی لیلا

طاهری اسفنجانی لیلا

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زارع اسکویی مجتبی

زارع اسکویی مجتبی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کیوانی اسکویی میرصدرا

کیوانی اسکویی میرصدرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
تقوی کلجاهی کوثر

تقوی کلجاهی کوثر

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مصدق رضا

مصدق رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ایمان زاده نگین

ایمان زاده نگین

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خوشدل سیویل

خوشدل سیویل

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اکبری باویل نفیسه

اکبری باویل نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رنگ ساز اسکویی علی اکبر

رنگ ساز اسکویی علی اکبر

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روشن ضمیر اسکوئی سیدمحمدعرفان

روشن ضمیر اسکوئی سیدمحمدعرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهیمی کوهدل حسین

ابراهیمی کوهدل حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
همپایی کلجاهی حدیث

همپایی کلجاهی حدیث

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تقی بیرامی محمد

تقی بیرامی محمد

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منبری اسکویی محمد جواد

منبری اسکویی محمد جواد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مصلحی مینا

مصلحی مینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رزاقی خسرقی علی

رزاقی خسرقی علی

روانشناسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منافی نفیسه

منافی نفیسه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نرمانی کهنمویی علی

نرمانی کهنمویی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برقی اسکویی امیر محمد

برقی اسکویی امیر محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بادامچی مریم

بادامچی مریم

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
وجدانی محمدحسین

وجدانی محمدحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/7/2023 7:08:03 AM
Menu