جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جلفا

ذاکری سمانه

ذاکری سمانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
یزدانی علمداری شقایق

یزدانی علمداری شقایق

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قلی پور رقیه

قلی پور رقیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اله قلی لو امیرحسین

اله قلی لو امیرحسین

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
میرنقی زاده میرمیلاد

میرنقی زاده میرمیلاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نصیری امیرمحمد

نصیری امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
داودی الشن

داودی الشن

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رشتبریان هلق مریم

رشتبریان هلق مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صادقیان ایری سفلی محسن

صادقیان ایری سفلی محسن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مینائی امیر

مینائی امیر

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هوشمند فاطمه

هوشمند فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدی علمداری امین

احمدی علمداری امین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اقازاده امیرمحمد

اقازاده امیرمحمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ذاکری علی

ذاکری علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طایفه حسینی مهدی

طایفه حسینی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/3/2023 6:56:03 PM
Menu