بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بناب

پوررضا محمد

پوررضا محمد

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

9سال کانونی / 151 آزمون

ریاضی
حیدری علی

حیدری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
اکبرپور علی

اکبرپور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

10سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
اسمعلی مریم

اسمعلی مریم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

8سال کانونی / 137 آزمون

انسانی
مناف فام امیرحسین

مناف فام امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

ریاضی
مرادی نیلوفر

مرادی نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
نجدعلی آقائی محمد

نجدعلی آقائی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
کاظمی سینا

کاظمی سینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
کریم نژندخاص رضا

کریم نژندخاص رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
احمدخانی فراز

احمدخانی فراز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محمدپور خانه برق عاطفه

محمدپور خانه برق عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عاشق احمد آباد مهدی

عاشق احمد آباد مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
گلی زاده معصومه

گلی زاده معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
کهکشانی هانیه

کهکشانی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
تشکر بناب آرزو

تشکر بناب آرزو

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شهبازی خانه برق الهام

شهبازی خانه برق الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
پورداداشی امیر

پورداداشی امیر

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
آرمان مهر میرعلی

آرمان مهر میرعلی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
مقدم پور علی

مقدم پور علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علی زاده مریم

علی زاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علافی امیررضا

علافی امیررضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
جوهری زهرا

جوهری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
نعمت الهی محمد

نعمت الهی محمد

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
بزاز بنابی محمدمهدی

بزاز بنابی محمدمهدی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
آدیگوزلی نوید

آدیگوزلی نوید

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نورمحمدیان سالارآباد فاطمه

نورمحمدیان سالارآباد فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
فتوحی عرفان

فتوحی عرفان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
آذربهرام زهرا

آذربهرام زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دولت یاری آیدین

دولت یاری آیدین

حقوق|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ولائی راد مهدی

ولائی راد مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پرتوی پروانه

پرتوی پروانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شتاب زهرا

شتاب زهرا

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جمشیدی ینگی کند علی

جمشیدی ینگی کند علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سلیمانی علی

سلیمانی علی

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
گلابی مهدی

گلابی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نیریان محمد

نیریان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تیره گل سعید

تیره گل سعید

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قهرمانی فرزاد

قهرمانی فرزاد

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حنیفه افشین

حنیفه افشین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
لامع درخشان کوثر

لامع درخشان کوثر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مکاری خانه بناب زهرا

مکاری خانه بناب زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
6/3/2023 2:32:45 AM
Menu