مراغه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مراغه

دکمه چی سارا

دکمه چی سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
قربانپور خمسه پارسا

قربانپور خمسه پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام ارتش

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
گل محمدیان کل تپه رضا

گل محمدیان کل تپه رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
تبار یلدا

تبار یلدا

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

8سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
اژدرزاده اسکویی سارا

اژدرزاده اسکویی سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
چرمی ساناز

چرمی ساناز

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اشرفیان علی محمد

اشرفیان علی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اعظم پور امیرحسین

اعظم پور امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
صمدی فام فرزین

صمدی فام فرزین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
روستایی نسیم

روستایی نسیم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سلیمانی محمدمهدی

سلیمانی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کربلای غفارزاده شاهین

کربلای غفارزاده شاهین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دبیری فر سعید

دبیری فر سعید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
یوسفی داریوش

یوسفی داریوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
اکبری وش زهرا

اکبری وش زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کریم زاده بهنامی سمیرا

کریم زاده بهنامی سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قاسمی حسین

قاسمی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
ملهمی نگین

ملهمی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
غلامی محمد

غلامی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دهقانی مهدیس

دهقانی مهدیس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صاحب جمع مینا

صاحب جمع مینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خیری جیران سفلی علیرضا

خیری جیران سفلی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
فتحی محمد

فتحی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نقوی زاد بناب سویل

نقوی زاد بناب سویل

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسن زاده مهدی

حسن زاده مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
هیبت اللهی مهفر

هیبت اللهی مهفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سعیدی مهسا

سعیدی مهسا

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سعیدی ملکی امیرمحمد

سعیدی ملکی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شهابی علمدار الهام

شهابی علمدار الهام

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
فرمانی شکیبا

فرمانی شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرتضوی سیدابوالفضل

مرتضوی سیدابوالفضل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
باویل سفلایی مهدیه

باویل سفلایی مهدیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
میرزاعلیلوی سعدآبادی صدرا

میرزاعلیلوی سعدآبادی صدرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فرمانی آیلین

فرمانی آیلین

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
کمالی شیشوان عرفان

کمالی شیشوان عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
اکبری کرده ده هانیه

اکبری کرده ده هانیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ارشادفرکار محمد

ارشادفرکار محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
افشاری صبا

افشاری صبا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اکبری وش فاطمه

اکبری وش فاطمه

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

زبان
عطایی فریور

عطایی فریور

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نصیرپور ثناء

نصیرپور ثناء

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امیریعقوبی حسین

امیریعقوبی حسین

ادبيات نمايشي|دانشگاه هنر | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

هنر
فخیمی سارا

فخیمی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسن زاده مرتضی

حسن زاده مرتضی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام نيرو انتظامي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مردانی مبینا

مردانی مبینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خاکپور عزیزی پگاه

خاکپور عزیزی پگاه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ستاری آلماچوان فاطمه

ستاری آلماچوان فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فرمانی عرفان

فرمانی عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فرامرزیان عظیمی مراغه علی

فرامرزیان عظیمی مراغه علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
لک زاد احسان

لک زاد احسان

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
حاتم نژاد سیده مهدیه

حاتم نژاد سیده مهدیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امانت مهسا

امانت مهسا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
روستایی نسترن

روستایی نسترن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اصغرزاده کیمیا

اصغرزاده کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سیدی زهراسادات

سیدی زهراسادات

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفری رضا

صفری رضا

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدعلی سرکیزه رضا

محمدعلی سرکیزه رضا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
قاسم طالبی سارا

قاسم طالبی سارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
سیار احسان

سیار احسان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صوفیلر ملکی امیرحسین

صوفیلر ملکی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اصل رحمانی اسماء

اصل رحمانی اسماء

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابراهیمیان خوشمهر نگین

ابراهیمیان خوشمهر نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امیردوست امیرحسین

امیردوست امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
میرزاحیدرپور مهران

میرزاحیدرپور مهران

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مغنی کل تپه علی

مغنی کل تپه علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خاجلو معصومه

خاجلو معصومه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زارعی غزال

زارعی غزال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صفوتی فرزانه

صفوتی فرزانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قربانی صبا

قربانی صبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لک لری هانیه

لک لری هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوروزپور سرگزه فاطمه

نوروزپور سرگزه فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ستارزاده آیلار

ستارزاده آیلار

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
جمشیدی فاطمه

جمشیدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبادی چکان هاله

عبادی چکان هاله

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امین زاده سیده ثمین

امین زاده سیده ثمین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجف پور لیلا

نجف پور لیلا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبدالحسین بهنامی سینا

عبدالحسین بهنامی سینا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بیابانگرد مژگان

بیابانگرد مژگان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هشترودی زاده ریحانه

هشترودی زاده ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نصیری مهرداد

نصیری مهرداد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضایی محمد

رضایی محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجی زاده امیر

حاجی زاده امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آذرنیوا امیررضا

آذرنیوا امیررضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کفیل علی

کفیل علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زوارقی مهدی

زوارقی مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمدزاده صومعه میثم

احمدزاده صومعه میثم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حسن زاده زهرا

حسن زاده زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خدایی گل بهاره

خدایی گل بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مظلوم نازیلا

مظلوم نازیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مجتهدی محدثه

مجتهدی محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاتم نژاد سیدمحمد

حاتم نژاد سیدمحمد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عبدالهی زاد عسل

عبدالهی زاد عسل

روانشناسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بیک باباپور مهدی

بیک باباپور مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسیان رضا

عباسیان رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
معین الهه

معین الهه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کرمی امیررضا

کرمی امیررضا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضائیان نسیم

رضائیان نسیم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شاکری هانیه

شاکری هانیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
درخشان سعید آباد مریم

درخشان سعید آباد مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جودی شادی

جودی شادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خلیل مرد امیرمحمد

خلیل مرد امیرمحمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نجف زاده سارا

نجف زاده سارا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اعتمادی هانیه

اعتمادی هانیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
لطف اللهی یقین امیرحسین

لطف اللهی یقین امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مستاجرفام بهارک

مستاجرفام بهارک

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسیان آغجه کهل سمیرا

عباسیان آغجه کهل سمیرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وثاقی نیلوفر

وثاقی نیلوفر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کوهی زهرا

کوهی زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پناهی بهرام

پناهی بهرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روحانی پویا

روحانی پویا

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
میرزائی مهدی

میرزائی مهدی

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نقوی فرزاد

نقوی فرزاد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

زبان
اجلالی امیرحسین

اجلالی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برازنده زهرا

برازنده زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مظفریان سالار

مظفریان سالار

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جویبان مبین

جویبان مبین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمشیدی وند سارا

جمشیدی وند سارا

گياه پزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مظلومی مراغی فائزه

مظلومی مراغی فائزه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گلچین حق مهدیس

گلچین حق مهدیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صادقی نیا نسا

صادقی نیا نسا

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضاپور اقدم فاطمه

رضاپور اقدم فاطمه

فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
منوری داش آتان حسین

منوری داش آتان حسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسن زاده فاطمه

حسن زاده فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
همتی مهدی

همتی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پوررضایی مراغه مهدی

پوررضایی مراغه مهدی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مکانی نگین

مکانی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلیمی زهرا

سلیمی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
انفرادی لیلا

انفرادی لیلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رضائی احمدآباد مینا

رضائی احمدآباد مینا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جلیلی فاطمه

جلیلی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نوید لیلا

نوید لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غفارزاده گل چوان علی

غفارزاده گل چوان علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضوی سپیده

رضوی سپیده

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صوفی مریم

صوفی مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صابر رضا

صابر رضا

فيزيک|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اصغری امیرمحمد

اصغری امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قیاسی زینب

قیاسی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جمشیدی زهرا

جمشیدی زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهی نرج آباد پریسان

دهی نرج آباد پریسان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وحیدی امیرمحمد

وحیدی امیرمحمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دهقانی مهدی

دهقانی مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شکاری آذر ساجد

شکاری آذر ساجد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محرم پور علویان مهدی

محرم پور علویان مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نظرعلیزاده سبحان

نظرعلیزاده سبحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فتح معماری الناز

فتح معماری الناز

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلی پور عرفان

گلی پور عرفان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مدقالچی آیدین

مدقالچی آیدین

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملک پور کامل آباد ندا

ملک پور کامل آباد ندا

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چرمی سارا

چرمی سارا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسدپور آشان محمد

اسدپور آشان محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صلب صیادی زهرا

صلب صیادی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عقبائی سارا

عقبائی سارا

جغرافيا|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تیموری چوان کبری

تیموری چوان کبری

فلسفه|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سایانی کتایون

سایانی کتایون

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سائلی چای باغی امیرحسین

سائلی چای باغی امیرحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحیم زاده جهانگیر علی

رحیم زاده جهانگیر علی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دولتی میلاد

دولتی میلاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دوستی مهدی

دوستی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خالقی وند علی

خالقی وند علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پی رو حسن آیلار

پی رو حسن آیلار

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهانی ساسان

جهانی ساسان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کوزه چی نسالیان پردیس

کوزه چی نسالیان پردیس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امامی فرناز

امامی فرناز

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرام قرطاول سعید

مرام قرطاول سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
توفیق نادیا

توفیق نادیا

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پیشاهنگی محمد

پیشاهنگی محمد

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خیراللهی فاطمه

خیراللهی فاطمه

فرش|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
جمشیدی امیرمحمد

جمشیدی امیرمحمد

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دهقانپور نرج آباد سبحان

دهقانپور نرج آباد سبحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تاری ویردی پهرآباد لیلا

تاری ویردی پهرآباد لیلا

امار|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حجازی سارا

حجازی سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادق امیرحسین

صادق امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
عشقی حیدرآباد احسان

عشقی حیدرآباد احسان

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرفام مهدی

جعفرفام مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
یزدانی حسین

یزدانی حسین

جغرافيا|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسین پور امیر

حسین پور امیر

مهندسي شيمي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اشرفی چوان باقر

اشرفی چوان باقر

مهندسي پليمر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نریمان پور ثنا

نریمان پور ثنا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عقبائی فرهنگ امین

عقبائی فرهنگ امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زندی گل تپه عرفان

زندی گل تپه عرفان

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضاپور امیرحسین

رضاپور امیرحسین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
هلالی عرفان

هلالی عرفان

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زارع امیررضا

زارع امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بگلری قره ضیاالدین امیررضا

بگلری قره ضیاالدین امیررضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعدیان سمانه

سعدیان سمانه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
وفائی قره چپق امیرمحمد

وفائی قره چپق امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفری ورجوی زهرا

جعفری ورجوی زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پورعبداله شیوا

پورعبداله شیوا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
امانی آلقو مهدی

امانی آلقو مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پاشازاده فرهمند ساغر

پاشازاده فرهمند ساغر

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
نجاری جیران علیا سمانه

نجاری جیران علیا سمانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قهرمانی زهرا

قهرمانی زهرا

علوم سياسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:37:23 AM
Menu