پلدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر پلدشت

حسن پور ساناز

حسن پور ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
علی نژاد امیررضا

علی نژاد امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:59:07 PM
Menu