تكاب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تكاب

جعفری فاقلو صنم

جعفری فاقلو صنم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
بهشتی زهرا

بهشتی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
کاکائی تکانتپه سیده ثمین

کاکائی تکانتپه سیده ثمین

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
معبودی تمای زهرا

معبودی تمای زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
کرمی فرشید

کرمی فرشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادی ندا

مرادی ندا

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

5سال کانونی / 69 آزمون

هنر
ذوالفقاری مهران

ذوالفقاری مهران

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ابراهیمی محدثه

ابراهیمی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فتاحی الهه

فتاحی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فیضی برهان

فیضی برهان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
سعیدی قره بلاغ زهرا

سعیدی قره بلاغ زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برازنده مهرداد

برازنده مهرداد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلطانی زهرا

سلطانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ضرغامی علی اباد سیروان

ضرغامی علی اباد سیروان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاسملو ساغر

قاسملو ساغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادیان افشین

مرادیان افشین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یزدانپور صبری

یزدانپور صبری

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شفیعی اغولبیک زهرا

شفیعی اغولبیک زهرا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دشتی برنجه مهسا

دشتی برنجه مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدی پریسا

احمدی پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فیضی زهرا

فیضی زهرا

مردم شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ایرانپور هانیه

ایرانپور هانیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رستم نیا نیما

رستم نیا نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبادی علیرضا

عبادی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
امیری معصومه

امیری معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سعیدی امیر محمد

سعیدی امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدیان بهرام

محمدیان بهرام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زمانی چراغتپه سحر

زمانی چراغتپه سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اصلانی علیرضا

اصلانی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امیدی شیوا

امیدی شیوا

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پاشائی کوثر

پاشائی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدی امین اباد مهران

محمدی امین اباد مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عالی شیرمرد فاطمه

عالی شیرمرد فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمدیان فردین

احمدیان فردین

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صفایی شکیلا

صفایی شکیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صبوری خار خار آرش

صبوری خار خار آرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صفری حدیثه

صفری حدیثه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باقر پور مژگان

باقر پور مژگان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جمشیدی قراقیه زهرا

جمشیدی قراقیه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دشتی قزقاپان مهران

دشتی قزقاپان مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفی منوچهر

لطفی منوچهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضانی رحمان

رمضانی رحمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بیگلری یوسف

بیگلری یوسف

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعیلی سینا

اسماعیلی سینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهرامی فاطمه

بهرامی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صفری علیرضا

صفری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
واعظی فاطمه

واعظی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کرباسی همایون

کرباسی همایون

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سید یوسفی بهمن

سید یوسفی بهمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی رامین

محمدی رامین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قدیمیاری رقیه

قدیمیاری رقیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
6/4/2023 11:57:47 AM
Menu