قره‌ضياءالدين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قره‌ضياءالدين

واحدیان سینا

واحدیان سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

10سال کانونی / 197 آزمون

تجربی
عظیم پور سجاد

عظیم پور سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
حسن خانی سعید

حسن خانی سعید

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
علی پور لیلا

علی پور لیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
جوادپور معصومه

جوادپور معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
اسماعیلی زهرا

اسماعیلی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
کریمی امیر مهدی

کریمی امیر مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
باقری سیما

باقری سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
قنبری امیر

قنبری امیر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کریمی پرنیا

کریمی پرنیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حیدرزاده ندا

حیدرزاده ندا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اصغری عرفان

اصغری عرفان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کاظمی نژاد معصومه

کاظمی نژاد معصومه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضایی مهدی

رضایی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
عباس زاده اصل رضا

عباس زاده اصل رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
احمدی توحید

احمدی توحید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حاجی زاده علی

حاجی زاده علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدنژاد یاسین

محمدنژاد یاسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حبیب زاده حاجلاری محمد

حبیب زاده حاجلاری محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
رستمی مهدی

رستمی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
زینالی حسین بگلو فائزه

زینالی حسین بگلو فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کفیلوی علی

کفیلوی علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اسدالهی سیدمحمد

اسدالهی سیدمحمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دودکانلوی میلان ابراهیم

دودکانلوی میلان ابراهیم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عظیم پور محمد

عظیم پور محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
معززی شاهین

معززی شاهین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عیلوئی دودکانلو شریف

عیلوئی دودکانلو شریف

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جعفرزاده حامد

جعفرزاده حامد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نظری زهرا

نظری زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسینی زهرا

حسینی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد نژاد امیر حسین

محمد نژاد امیر حسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مقدسی مهدی

مقدسی مهدی

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدزاده پوریا

محمدزاده پوریا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
تاتا حمیدرضا

تاتا حمیدرضا

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسین پور لیلا

حسین پور لیلا

تاريخ|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفری امیرمحمد

جعفری امیرمحمد

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یوسفی حمیدرضا

یوسفی حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سپیدکار مهدی

سپیدکار مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقازاده حمیرا

آقازاده حمیرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حیدرنژاد علی

حیدرنژاد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دلایی میلان مسلم

دلایی میلان مسلم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحیم پور ریحانه

رحیم پور ریحانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دودکانوی میلان داریوش

دودکانوی میلان داریوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رویین تن سکینه

رویین تن سکینه

تاريخ|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غلام زاده حجت

غلام زاده حجت

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دلایی میلان سیما

دلایی میلان سیما

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رستم زاده فاطنه

رستم زاده فاطنه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مختاری کوثر

مختاری کوثر

نقاشي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
صفری علی

صفری علی

فقه وحقوق حنفي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/7/2023 5:01:51 AM
Menu