فريدونشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فريدونشهر

مقدسی مهسا

مقدسی مهسا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

11سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
رحیمی علی

رحیمی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
خودسیانی مهرداد

خودسیانی مهرداد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دهقان محمد

دهقان محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
باتوانی فاطمه

باتوانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ملیانیان علیرضا

ملیانیان علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
لاچینانی سینا

لاچینانی سینا

مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دویستی محمد

دویستی محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهرخی مرضیه

شاهرخی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حوض ماهی علی

حوض ماهی علی

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ادهمی محمد

ادهمی محمد

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسمی مهدی

قاسمی مهدی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گشول ممزائی محمد

گشول ممزائی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
6/3/2023 11:37:26 AM
Menu