چادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر چادگان

عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سلمانی فاطمه

سلمانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

6سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
استکی زهرا

استکی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بیاتی زهره

بیاتی زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بیاتی محسن

بیاتی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهرابی مجتبی

مهرابی مجتبی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خوانساری مریم

خوانساری مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
5/29/2023 4:17:19 PM
Menu