دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دهاقان

حجازی سیدمحمد

حجازی سیدمحمد

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

8سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ذوالفقاری معصومه

ذوالفقاری معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
خسروی زهرا

خسروی زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
اسفندیاری داود

اسفندیاری داود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مسیبی متین

مسیبی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
ایازی فاطمه

ایازی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آقایی مریم

آقایی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نجفی نفیسه

نجفی نفیسه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حجازی فاطمه السادات

حجازی فاطمه السادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
یوسف پور عرفان

یوسف پور عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شادان‌پور علیرضا

شادان‌پور علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اخوندی فاطمه

اخوندی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
تقوی ملیحه

تقوی ملیحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اشراقی مهرداد

اشراقی مهرداد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نجفی سجاد

نجفی سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شعیبی محمدامین

شعیبی محمدامین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
کیانفر مرجان

کیانفر مرجان

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عظیمی علیرضا

عظیمی علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عابدیان احسان

عابدیان احسان

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدیان علی

محمدیان علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عناقه زهرا

عناقه زهرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رمضانیان مرضیه

رمضانیان مرضیه

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کرمی محمد

کرمی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
میرابراهیمی ریحانه السادات

میرابراهیمی ریحانه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ضیا فاطمه زهرا

ضیا فاطمه زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ذوالفقاری هانیه

ذوالفقاری هانیه

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یزدان‌بخش محمد

یزدان‌بخش محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ذوالفقاری مرضیه

ذوالفقاری مرضیه

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بدریان شیوا

بدریان شیوا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شریعتی سعید

شریعتی سعید

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
یعقوبی مرضیه

یعقوبی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
میرباقری زهرا السادات

میرباقری زهرا السادات

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جابری امیرحسین

جابری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدیان سعید

احمدیان سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رنجبر مرضیه

رنجبر مرضیه

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هاشمی پور نرگس

هاشمی پور نرگس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
تقیان زهرا

تقیان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدیان علی

احمدیان علی

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ضیغمی زهرا

ضیغمی زهرا

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رهنما محدثه

رهنما محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
استادنظری الهه

استادنظری الهه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینیان مریم

حسینیان مریم

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قربانی علی

قربانی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادخانی سمیرا

مرادخانی سمیرا

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زین العابدینی فاطمه

زین العابدینی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاهمرادی مهسا

شاهمرادی مهسا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افشاری نازنین

افشاری نازنین

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جبرئیلی یلمه محمد

جبرئیلی یلمه محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعیلی فهیمه

اسماعیلی فهیمه

جغرافيا|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عسگری فاطمه

عسگری فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رفیعی منصوره

رفیعی منصوره

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بشیری زهرا

بشیری زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ناطقی مریم

ناطقی مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهنیا علیرضا

بهنیا علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:40:00 AM
Menu