باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر باغ بهادران

ابراهیمی سحر

ابراهیمی سحر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
براتی محمدجواد

براتی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نقدی یگانه

نقدی یگانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صادقیان بهاره

صادقیان بهاره

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فتاحیان زهرا

فتاحیان زهرا

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسمی مهدیه

قاسمی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خوشبخت علیرضا

خوشبخت علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابن علی مرضیه

ابن علی مرضیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
نصیری نوید

نصیری نوید

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ضیایی نرگس

ضیایی نرگس

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ایزدی رضا

ایزدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالحی ریحانه

صالحی ریحانه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضوانی فروغ

رضوانی فروغ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادی محمد مهدی

مرادی محمد مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یوسفی محمد

یوسفی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کاظمی مرضیه

کاظمی مرضیه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طاهریان سیده زهرا

طاهریان سیده زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوربخش نگین

نوربخش نگین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
6/4/2023 11:19:03 AM
Menu