فولاد شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فولاد شهر

سلیمانی سارا

سلیمانی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
قوی پنجه رضا

قوی پنجه رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
بهزادی زهرا

بهزادی زهرا

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
نقدی پور عرفان

نقدی پور عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاجی سید ابراهیم

حاجی سید ابراهیم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی بیتا

محمدی بیتا

حقوق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ملک محمدی منیژه

ملک محمدی منیژه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حیدری مریم

حیدری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حتمی بابادی مبینا

حتمی بابادی مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/7/2023 5:34:28 AM
Menu