شاهين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شاهين شهر

رفیعی معین

رفیعی معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بنی هاشمی نگین السادات

بنی هاشمی نگین السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حمیدی سارا

حمیدی سارا

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
شیخان فاطمه

شیخان فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
یاقوت مهدی

یاقوت مهدی

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مرادمند جزی مهسا

مرادمند جزی مهسا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
توکل معصومه

توکل معصومه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
لموچی تاراجی محمد

لموچی تاراجی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
براهیم زاده روژان

براهیم زاده روژان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جهانگیری الهه

جهانگیری الهه

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طالبیان صادق

طالبیان صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی مریم

محمدی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدی سامانی فرنود

محمدی سامانی فرنود

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عباسی سیده مریم

عباسی سیده مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریمیان نفیسه

کریمیان نفیسه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
میرمبین سید علیرضا

میرمبین سید علیرضا

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شیرزادی آرا

شیرزادی آرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ملوزه نگین

ملوزه نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جمالی حدیث

جمالی حدیث

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جواهری آرین

جواهری آرین

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کاووسی حانیه

کاووسی حانیه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کمال عطیه

کمال عطیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هادیان جزی زهرا

هادیان جزی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فتاح محمد مهدی

فتاح محمد مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کنعانی جزی محمد مهدی

کنعانی جزی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادی تینا

مرادی تینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادی پریا

مرادی پریا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شفیعی امیر محمد

شفیعی امیر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اولین چهارسوقی سعید

اولین چهارسوقی سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آقاصی زاده مرصاد

آقاصی زاده مرصاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زیبائی فاطمه

زیبائی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ایران دوست علیرضا

ایران دوست علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ریاحی محمد امین

ریاحی محمد امین

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
و لی محمد جواد

و لی محمد جواد

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
باقری سجاد

باقری سجاد

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شهریاری امین

شهریاری امین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کاظمی قمیشه لیلا

کاظمی قمیشه لیلا

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
تیموری عرفان

تیموری عرفان

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خانی حبیب آبادی زهرا

خانی حبیب آبادی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شجاعی صبا

شجاعی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سعدالهی نودیجه یاسمین

سعدالهی نودیجه یاسمین

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زمانی فر فرشته

زمانی فر فرشته

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طالبی شقایق

طالبی شقایق

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سعیدیان سمیه

سعیدیان سمیه

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مردانی عاطفه

مردانی عاطفه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نادیان نگار

نادیان نگار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرادی سیاوش

مرادی سیاوش

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عبدالعلی زاده آیدا

عبدالعلی زاده آیدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طاهری مینا

طاهری مینا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
میری سید محمد

میری سید محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گزی پریسا

گزی پریسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شاه نظری فرشته

شاه نظری فرشته

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غفاری فر محمدعقیل

غفاری فر محمدعقیل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسینی پوریا

حسینی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جمالی الناز

جمالی الناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حیدرزاده جزی بشرا

حیدرزاده جزی بشرا

مهندسي صنايع|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حق شناس منصوره

حق شناس منصوره

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حدیدی ارسلان

حدیدی ارسلان

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امیدی مقدم نرگس

امیدی مقدم نرگس

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحیم نرگس

رحیم نرگس

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خدادوست محمدحسین

خدادوست محمدحسین

مهندسي برق|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شهبازی محمدرضا

شهبازی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاتمی زهرا

حاتمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آزادی حسنی شیوا

آزادی حسنی شیوا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادی تیکی محمد

مرادی تیکی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زارع محمدرضا

زارع محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عنایتی یاسمن

عنایتی یاسمن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حجازی دهاقانی یاسمن

حجازی دهاقانی یاسمن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملایری فر محمد حسین

ملایری فر محمد حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بویری منجی علیرضا

بویری منجی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شیخ محمدی مائده

شیخ محمدی مائده

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رجبی کمازانی علی

رجبی کمازانی علی

حسابداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ظفریان علی

ظفریان علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سجادی جزی نرجس سادات

سجادی جزی نرجس سادات

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نصیری مژده

نصیری مژده

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صالحی باوادی پرنیان

صالحی باوادی پرنیان

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلیمانی مهسا

سلیمانی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
داوری مقدم مصطفی

داوری مقدم مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رفیعی نگین

رفیعی نگین

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مولوی جزی امیرحسین

مولوی جزی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهمن فاطمه

بهمن فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صفرپور حانیه

صفرپور حانیه

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلطان زاده فاطمه زهرا

سلطان زاده فاطمه زهرا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خلاقی زاده هستی

خلاقی زاده هستی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عارفان جزی نرجس

عارفان جزی نرجس

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کیان پور ایرهارانی نازنین

کیان پور ایرهارانی نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صائب هستی

صائب هستی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
قربانی عاطفه

قربانی عاطفه

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کنعانی زهرا

کنعانی زهرا

فيزيک مهندسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عسکری زاده علیرضا

عسکری زاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فردوست محمدرضا

فردوست محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسویان سیده فاطمه

موسویان سیده فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مقیمی فاطمه

مقیمی فاطمه

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدی زاده گان یوسف

احمدی زاده گان یوسف

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تیموری تبار شکوفه

تیموری تبار شکوفه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادی سارا

مرادی سارا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهباز سعید

شهباز سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بنی هاشمی شقایق السادات

بنی هاشمی شقایق السادات

حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدجو علی

احمدجو علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افلاکی الهه

افلاکی الهه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیدرام فاطمه

بیدرام فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نریمانی محمد

نریمانی محمد

مهندسي برق|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقی باغسرخی ابوالفضل

صادقی باغسرخی ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رسول زاده زهرا

رسول زاده زهرا

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمشیدی علی

جمشیدی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدی ارانی مهلا

محمدی ارانی مهلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مکوندی آیدا

مکوندی آیدا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تفضلی پور سحر

تفضلی پور سحر

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانی نگین

دهقانی نگین

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آریان نژاد نرگس

آریان نژاد نرگس

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مولایی بیرگانی نگین

مولایی بیرگانی نگین

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
شریفی عرب ساناز

شریفی عرب ساناز

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
علیدوستی پریسا

علیدوستی پریسا

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحمانی مینا

رحمانی مینا

حقوق|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سبزمیدانی دانیال

سبزمیدانی دانیال

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجی بابایی نیا آرش

حاجی بابایی نیا آرش

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ادیبی فر نجمه

ادیبی فر نجمه

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وثوقی منا

وثوقی منا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفری ازان محمدجواد

جعفری ازان محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهری میران محله سید عرفان

طاهری میران محله سید عرفان

حقوق|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اشتری حمیدرضا

اشتری حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرامی شقایق

بهرامی شقایق

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خسروی جزی ریحانه

خسروی جزی ریحانه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهدویان نرگس

مهدویان نرگس

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کریم دوست نرگس

کریم دوست نرگس

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ترابی مهدی

ترابی مهدی

حسابداري|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نوروزی وردنجانی میکائیل

نوروزی وردنجانی میکائیل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باربازان پریسا

باربازان پریسا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدی جزی علی

محمدی جزی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کیانی کری محمد مهدی

کیانی کری محمد مهدی

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدی پور نیلوفر

مهدی پور نیلوفر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زینی جهرمی بهار

زینی جهرمی بهار

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
دریساوی زاده حمید

دریساوی زاده حمید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حمدی آرین

حمدی آرین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
متقی نرگس

متقی نرگس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فتحی ملیکا

فتحی ملیکا

باستانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
کتابعلی خمسه علیرضا

کتابعلی خمسه علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قربانی جزی محمدمهدی

قربانی جزی محمدمهدی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
والی زاده مهشید

والی زاده مهشید

علوم کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کرم بخش مریم

کرم بخش مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عسکرانی هاجر

عسکرانی هاجر

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امانی سامانی فرشته

امانی سامانی فرشته

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
احسان فر حسین

احسان فر حسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
جهانگیری مائده

جهانگیری مائده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سیاوشی سپیده

سیاوشی سپیده

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نیرومند میلاد

نیرومند میلاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عباسیان ساجده

عباسیان ساجده

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زمانی صدف

زمانی صدف

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هادیان جزی آتنا

هادیان جزی آتنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رنجبر میلاد

رنجبر میلاد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کوثر دلارام

کوثر دلارام

مهندسي مکانيک|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شهابی معین

شهابی معین

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
باغی باغبان روژینا

باغی باغبان روژینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جهانگیری سوگند

جهانگیری سوگند

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فلاح پرویزی نگار

فلاح پرویزی نگار

گردشگري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نوربخش سیده دلارام

نوربخش سیده دلارام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابهری سید محمدمهدی

ابهری سید محمدمهدی

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سیاوشی شاه عنایتی فاطمه

سیاوشی شاه عنایتی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
غنی زاده کازرونی سینا

غنی زاده کازرونی سینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سیاوشی پارسا

سیاوشی پارسا

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 10:21:13 AM
Menu