بندرامام خميني

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندرامام خميني

مطوری مصطفی

مطوری مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ممتاز حدیث

ممتاز حدیث

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شاهسواری مهدی

شاهسواری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حیات داودی نژاد هاجر

حیات داودی نژاد هاجر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خضاری نژاد رضا

خضاری نژاد رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جابری عباس

جابری عباس

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عیدیان اصل زهره

عیدیان اصل زهره

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلمانیان عقیل

سلمانیان عقیل

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دهدشتی محمدرضا

دهدشتی محمدرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فتاحی علی

فتاحی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاهویسی مهدی

شاهویسی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حق پرست زهرا

حق پرست زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی نظر فاطمه

محمدی نظر فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:51:42 AM
Menu