خرمشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خرمشهر

مرادی جواد

مرادی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غالبی سیده مرضیه

غالبی سیده مرضیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
هواسی اهورا

هواسی اهورا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زاده اریفی محمدعارف

زاده اریفی محمدعارف

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمودی مسعود

محمودی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مطوری جزیره زهرا

مطوری جزیره زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دژه فاطمه

دژه فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
علویان سیده رقیه

علویان سیده رقیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مقدس نژاد محمدرضا

مقدس نژاد محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیری ژیلا

امیری ژیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاروقی نگین

فاروقی نگین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جلیلیان آنیتا

جلیلیان آنیتا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
منصورزاده فاطمه

منصورزاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تنگستانی زهرا

تنگستانی زهرا

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غزلی اسماء

غزلی اسماء

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهانی پوریان محمد

فرهانی پوریان محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بطیلی غزل

بطیلی غزل

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جزایری سیده یاسمن

جزایری سیده یاسمن

علوم قران وحديث|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طاهری شیرین

طاهری شیرین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آرمیده رقیه

آرمیده رقیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:22:36 AM
Menu