ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ايذه

احمدی مقدم محدثه

احمدی مقدم محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
احمدی مقدم مبارکه

احمدی مقدم مبارکه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
نوروزی مهسا

نوروزی مهسا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
اسکندری جهاد زهرا

اسکندری جهاد زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سعیدی فرهاد

سعیدی فرهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
باقری دانا مینا

باقری دانا مینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عالی پور کاویان

عالی پور کاویان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سرقلی نوترکی امیر

سرقلی نوترکی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوذریان حسین

نوذریان حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسدی اشکان

اسدی اشکان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورشمسیان زهرا

پورشمسیان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لیموچی محمدامین

لیموچی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مولایی اصل مهدی

مولایی اصل مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوی ده موردی سیدعلی

موسوی ده موردی سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادی اشکفتی حسین

مرادی اشکفتی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
داودی پرهام

داودی پرهام

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سعیدنوین نریمان

سعیدنوین نریمان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بابادی فرهاد

بابادی فرهاد

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کردی حمیدرضا

کردی حمیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مردانی آیدا

مردانی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نظری افشین

نظری افشین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عبدالهی نوروزی هادی

عبدالهی نوروزی هادی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
موسوی دهموردی سیداصغر

موسوی دهموردی سیداصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جلیلی افشین

جلیلی افشین

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مقصودی محمدامین

مقصودی محمدامین

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بویری دیبا

بویری دیبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلطانی فرد علی

سلطانی فرد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادی نوید

مرادی نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
طهماسبی میثاق

طهماسبی میثاق

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسوی صالح مهدی

موسوی صالح مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زندی دره غریبی راضیه

زندی دره غریبی راضیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رمضانی مهرگان

رمضانی مهرگان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شیرزادی میلاد

شیرزادی میلاد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طاهری علیرضا

طاهری علیرضا

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسکندری ژاله

اسکندری ژاله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زنگنه رضا

زنگنه رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صحنی علی

صحنی علی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهری دهنو آیدا

مهری دهنو آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مردانی حسین

مردانی حسین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غریبی کامین

غریبی کامین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسکندری محمدمهدی

اسکندری محمدمهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
چهارتنگی محمدرضا

چهارتنگی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پارسا نیما

پارسا نیما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کاوسی مجتبی

کاوسی مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدی فر محمد

احمدی فر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 8:50:52 AM
Menu