اميديه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اميديه

حمید ستار

حمید ستار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قنواتی مژده

قنواتی مژده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رزمجو سیدعلی

رزمجو سیدعلی

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
امیری میثم

امیری میثم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ابول پور آیدا

ابول پور آیدا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جهان اشکان

جهان اشکان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شریفی بنیامین

شریفی بنیامین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محبتیان فاطمه

محبتیان فاطمه

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
توتک زهرا

توتک زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شریفات ماجده

شریفات ماجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آقاجری شیوا

آقاجری شیوا

گياه پزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرویان دیبا

مرویان دیبا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسلام پناه معصومه

اسلام پناه معصومه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
شهرویی زهرا

شهرویی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شریفی مرتضی

شریفی مرتضی

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
روسائی بنیامین

روسائی بنیامین

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
آقایی مفرد آرمین

آقایی مفرد آرمین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کرمی محمدرضا

کرمی محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پور مقدم مریم

پور مقدم مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زبادی معصومه

زبادی معصومه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرجامی نیا ابوالفضل

فرجامی نیا ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جهانگیری سارا

جهانگیری سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فلاحی شاه آبادی هانیه

فلاحی شاه آبادی هانیه

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجی ثوامری زینب

حاجی ثوامری زینب

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبادی مائده

عبادی مائده

جغرافيا|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابوالحسنی ستاره

ابوالحسنی ستاره

طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
زیدانی رودبار محمدامین

زیدانی رودبار محمدامین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدیان معصومه

محمدیان معصومه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خواستگاری یاسمن

خواستگاری یاسمن

جغرافيا|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارعیان مژگان

زارعیان مژگان

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/1/2023 7:03:13 AM
Menu