مسجدسليمان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مسجدسليمان

عزیزی اشکان

عزیزی اشکان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مرادی علیرضا

مرادی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خسروی ماهدخت

خسروی ماهدخت

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جلیلی ندا

جلیلی ندا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خدامرادی ارمین

خدامرادی ارمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فتحی محمد امین

فتحی محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کاظمی پیمان

کاظمی پیمان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اله یارپور یاسین

اله یارپور یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحمانی محمد رضا

رحمانی محمد رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جمالی ساناز

جمالی ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بختیاروند گلناز

بختیاروند گلناز

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حاجتی زهرا

حاجتی زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اکبری مهرگان

اکبری مهرگان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسوی سیدحسین

موسوی سیدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سخن سنج علی

سخن سنج علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سلطانی ابوالفضل

سلطانی ابوالفضل

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
باورصاد امیدیان فاطمه

باورصاد امیدیان فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زمان پور آرمان

زمان پور آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلطانی میثاق

سلطانی میثاق

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زمانپور افشار

زمانپور افشار

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حموله محمدی فاطمه

حموله محمدی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یوسفی شیخ رباط آریا

یوسفی شیخ رباط آریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کاظمی شیما

کاظمی شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عزیزی پیمان

عزیزی پیمان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوذریان اردلان

نوذریان اردلان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدادادی ار پناهی عرفان

خدادادی ار پناهی عرفان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ورناصری شادی

ورناصری شادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مدملیل مریم

مدملیل مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موری مهرناز

موری مهرناز

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مدملی امیر

مدملی امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خیری اوروند آریا

خیری اوروند آریا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عزیزی فردین

عزیزی فردین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بارانی بربیچاست مرضیه

بارانی بربیچاست مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرادی بابرصاد علیرضا

مرادی بابرصاد علیرضا

مهندسي ايمني وبازرسي فني|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
کمالی پور سعید

کمالی پور سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
باقری سجاد

باقری سجاد

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 3:04:28 PM
Menu