شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شوش دانيال

هدایت خواه مبینا

هدایت خواه مبینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

10سال کانونی / 179 آزمون

تجربی
دارمی ویسی فاطمه

دارمی ویسی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
سواعدی فاطمه

سواعدی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ترابی شنگری اکرم

ترابی شنگری اکرم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
غریبی دانیال

غریبی دانیال

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
دهان نسترن

دهان نسترن

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نادی پروین

نادی پروین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
رئوفی راد فاطمه

رئوفی راد فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اریافر رضا

اریافر رضا

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسنی راد علی

حسنی راد علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
زارع زاده محمدرضا

زارع زاده محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حیدر پور محمد

حیدر پور محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
خنیفر محمدامین

خنیفر محمدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
کرد علیرضا

کرد علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حیدری زاده محمدحسن

حیدری زاده محمدحسن

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حکمت زاده نرگس

حکمت زاده نرگس

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ملیانی حدیث

ملیانی حدیث

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عبداللهی متین

عبداللهی متین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عابدی زاده پرنیان

عابدی زاده پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خردی میثم

خردی میثم

امار|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
آل کثیر محمد

آل کثیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
نیسی محمدرضا

نیسی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
چنانی ماجد

چنانی ماجد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کرد رضا

کرد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سواعدی نادیا

سواعدی نادیا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
کرد آیدا

کرد آیدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بیات زهرا

بیات زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
حسینی سید محمد

حسینی سید محمد

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
جنادله حمیده

جنادله حمیده

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خوزز کلثوم

خوزز کلثوم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
چنانی محمد امین

چنانی محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ال کثیر رقیه

ال کثیر رقیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حسنوند روژان

حسنوند روژان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحیمی سید رضا

رحیمی سید رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مرادی مائده

مرادی مائده

فيزيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
تمیمی مونا

تمیمی مونا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدی احمد

احمدی احمد

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدالخانی اسماء

عبدالخانی اسماء

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حاتمی کاهکش احسان

حاتمی کاهکش احسان

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عبدالخانی اشکان

عبدالخانی اشکان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
یوسفی فر ساجده

یوسفی فر ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نیسی ابوالفضل

نیسی ابوالفضل

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
چنانی رضا

چنانی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دیناروند دانیال

دیناروند دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مریدی کاظم

مریدی کاظم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
احمدی زهرا سادات

احمدی زهرا سادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
الهایی فاطمه

الهایی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سرخه نیا سجاد

سرخه نیا سجاد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ترکیان شمسی

ترکیان شمسی

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدی سید میثم

احمدی سید میثم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کرملاچعب حکیم

کرملاچعب حکیم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آل کثیر مصطفی

آل کثیر مصطفی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تمیمی لیلا

تمیمی لیلا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آل کثیر جعفر

آل کثیر جعفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادی محمد

مرادی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سگوندی فاطمه

سگوندی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مال اسد سمیه

مال اسد سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرد نجات سیدسعید

فرد نجات سیدسعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سعدی علی

سعدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سرخه امیر

سرخه امیر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارع پردیس

زارع پردیس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کعبی حیدری صدیقه

کعبی حیدری صدیقه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهیتی احمد

شهیتی احمد

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عباسی امیرمحمد

عباسی امیرمحمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
درویشی امیرمحمد

درویشی امیرمحمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شوهانی دانیال

شوهانی دانیال

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دبات فر خدیجه

دبات فر خدیجه

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جنادله امین

جنادله امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کعب عمیر مریم

کعب عمیر مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرج اله چعب سجاد

فرج اله چعب سجاد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سرخه علی

سرخه علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهابی طرفی آفاق

شهابی طرفی آفاق

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدی سید جابر

احمدی سید جابر

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نور علوی مریم سادات

نور علوی مریم سادات

علوم قران وحديث|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سواعدی ایوب

سواعدی ایوب

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سرخه اصلی عباس

سرخه اصلی عباس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
الهایی رشید

الهایی رشید

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالخانی مبین

عبدالخانی مبین

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سواعدی علی

سواعدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پور شاه آبادی جواد

پور شاه آبادی جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهرپناه گلشن

مهرپناه گلشن

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدالهی رضا

عبدالهی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کرمیان نژاد سپیده

کرمیان نژاد سپیده

مجسمه سازي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ضمدیان فاطمه

ضمدیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
موسوی جمیله سادات

موسوی جمیله سادات

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نجات سید قادر

نجات سید قادر

علوم قران وحديث|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/2/2023 2:51:55 PM
Menu