انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر انديمشك

صالح نیا امیر حسین

صالح نیا امیر حسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شاهیجان نژاد سارا

شاهیجان نژاد سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قیاسی سگوند ادیب

قیاسی سگوند ادیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حیدریان راد فاطمه

حیدریان راد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مختاری عبدالله

مختاری عبدالله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صحرایی حمیدرضا

صحرایی حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شیرمهد رضا

شیرمهد رضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روبخدا علیرضا

روبخدا علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دریکوندی مریم

دریکوندی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سپهرفر هانیه

سپهرفر هانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابایی جعفری عرفان

بابایی جعفری عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بالایی کوثر

بالایی کوثر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علیدوستی بیتا

علیدوستی بیتا

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شیخی امیررضا

شیخی امیررضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
میرعالی فروغ

میرعالی فروغ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
میرزاوند الهام

میرزاوند الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرضی شقایق

فرضی شقایق

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دالوند سهراب

دالوند سهراب

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جنگ جان عبدالکریم

جنگ جان عبدالکریم

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ظهیریور نسا

ظهیریور نسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پاپی نگین

پاپی نگین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قریشی سیده ستایش

قریشی سیده ستایش

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نصیری محمد امین

نصیری محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسین زاده علی

حسین زاده علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلیمانی نژاد فاطمه

سلیمانی نژاد فاطمه

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
افشار پرستو

افشار پرستو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:30:24 PM
Menu