بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بهبهان

رحیمی پوربهبهانی فاطمه

رحیمی پوربهبهانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
مصفا سید پویا

مصفا سید پویا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

ریاضی
برنده حدیث

برنده حدیث

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

8سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
رئیسی مریم

رئیسی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
بابلی بهمئی نگین

بابلی بهمئی نگین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
دیاله نگار

دیاله نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
قنواتی زمزم

قنواتی زمزم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
اسماعیلی بهبهانی سحر

اسماعیلی بهبهانی سحر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

9سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
غبیشاوی راضیه

غبیشاوی راضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
بخشش مرضیه

بخشش مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
جعفری برزیان فروغ

جعفری برزیان فروغ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
عباسی فروغ

عباسی فروغ

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بهادری ارسا

بهادری ارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مسعودی الهام

مسعودی الهام

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مهدی زاده رضوان

مهدی زاده رضوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اسماعیلی پریسا

اسماعیلی پریسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
طاهری عاطفه

طاهری عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
الیاسی ویدا

الیاسی ویدا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حسینی کوثر

حسینی کوثر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شمسائی پریا

شمسائی پریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بالیاوی شایان

بالیاوی شایان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
باغرو بهبهانی علیرضا

باغرو بهبهانی علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جفاری علی

جفاری علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کاظمی مهسا

کاظمی مهسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فرهنگ آی لار

فرهنگ آی لار

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
بهروزی حدیث

بهروزی حدیث

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نوری نژاد فاطمه

نوری نژاد فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گلکار هلیا

گلکار هلیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
داس مه نگین

داس مه نگین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
غلامی مهسا

غلامی مهسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قنبران آناهیتا

قنبران آناهیتا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مبرات نگین

مبرات نگین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهر افشار پردیس

مهر افشار پردیس

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جاوید مریم

جاوید مریم

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بهبود علیرضا

بهبود علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پورصالحیان نجمه

پورصالحیان نجمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کوتاهی زینب

کوتاهی زینب

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نیاپرست رخسار

نیاپرست رخسار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فریدونیان مهدی

فریدونیان مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خندانی فاطمه

خندانی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محسنی زهرا

محسنی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسود رضوان

اسود رضوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
میری فاطمه سادات

میری فاطمه سادات

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کاری بهاره

کاری بهاره

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اعتباری آرمین

اعتباری آرمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ابوعلی پریوش

ابوعلی پریوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سلامتی مارال

سلامتی مارال

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کریمی بهبهانی زینب السادات

کریمی بهبهانی زینب السادات

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابول پور نازنین

ابول پور نازنین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یاوری مهر سحر

یاوری مهر سحر

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آقاجری زهرا

آقاجری زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسماعیلی زهرا

اسماعیلی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یوسفی فرانک

یوسفی فرانک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ممل پور مهدی

ممل پور مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
چام پور زینب

چام پور زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رمضانی اصل فاطمه

رمضانی اصل فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جهان زاده نگین

جهان زاده نگین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پورگیر فاطمه

پورگیر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
کرم نسب زهرا

کرم نسب زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نیاپرست رضا

نیاپرست رضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
آسیابانی زهرا

آسیابانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مستقر محمد

مستقر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صالحی ویسی فاطمه

صالحی ویسی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غلامشاهی الهام

غلامشاهی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تراهی ستایش

تراهی ستایش

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمی نیکی

فاطمی نیکی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پراش امیرحسین

پراش امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعیدی راد ویدا

سعیدی راد ویدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آبشین مریم

آبشین مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طیبی اسماعیل

طیبی اسماعیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شادیان فاطمه

شادیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رجبی پردیس

رجبی پردیس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کرمی سعید

کرمی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اقسام رضا

اقسام رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الهی بهار

الهی بهار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شجاعی علیرضا

شجاعی علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
معصومی محمدامین

معصومی محمدامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ایرجی سرور

ایرجی سرور

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جواد شیما

جواد شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پرهام سیدنیما

پرهام سیدنیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدزاده فاطمه

احمدزاده فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پوررفیعی زهرا

پوررفیعی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی آب الوان فرزانه

محمدی آب الوان فرزانه

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ارشادی فر زهرا

ارشادی فر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرجیان پور حمیدرضا

فرجیان پور حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلام زاده مینو

غلام زاده مینو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محسنی الهام

محسنی الهام

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهور فاطمه

بهور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خدارحم پور فرزانه

خدارحم پور فرزانه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خون زر سمیرا

خون زر سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دیده ور پور آذر

دیده ور پور آذر

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دارابیان زهرا

دارابیان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
چهاب آر مائده

چهاب آر مائده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گواهی محبت

گواهی محبت

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسدی مینا

اسدی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خاکی زهرا

خاکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباس ترکی معصومه

عباس ترکی معصومه

نقاشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
جاوید فاطمه

جاوید فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مصدر زینب

مصدر زینب

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
درستکار فاطمه

درستکار فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
مرطوب طاهره

مرطوب طاهره

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آبداری علیرضا

آبداری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسماعیلی نگین

اسماعیلی نگین

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
امیدزاده فروغ

امیدزاده فروغ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معرف زهرا

معرف زهرا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عابدزاده پروانه

عابدزاده پروانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کرمی عبائی محبت

کرمی عبائی محبت

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نژادر سولی بهاره

نژادر سولی بهاره

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
بخردفراز زهرا

بخردفراز زهرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدی شیوا

محمدی شیوا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بشیری زهرا

بشیری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضا اله محبت

رضا اله محبت

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طیبی فروغ

طیبی فروغ

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زینتی نژاد مریم

زینتی نژاد مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مشغول الذکر فرناز

مشغول الذکر فرناز

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رزمه مهسا

رزمه مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرهادی رستا

فرهادی رستا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامیان پور سیما

بهرامیان پور سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصیرخوانی نگین

نصیرخوانی نگین

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طیبی فرزانه

طیبی فرزانه

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عاکف فردوس

عاکف فردوس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتاحی نژاد آیدا

فتاحی نژاد آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رشیدی مریم

رشیدی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیک روز ریحانه

نیک روز ریحانه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پروازی کوثر

پروازی کوثر

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کیانی فر نازنین

کیانی فر نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زمانی بهبهانی شبنم

زمانی بهبهانی شبنم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تهمتن زاده آیدا

تهمتن زاده آیدا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شام روشن اردوان

شام روشن اردوان

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باغ کن بهاره

باغ کن بهاره

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ریش سفید تارادخت

ریش سفید تارادخت

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ممتازیان نیلوفر

ممتازیان نیلوفر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلیمانی بهبهانی حمیدرضا

سلیمانی بهبهانی حمیدرضا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضایی زاده ریحانه

رضایی زاده ریحانه

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نیا پرست کیاندخت

نیا پرست کیاندخت

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محلاتی آرزو

محلاتی آرزو

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خصال ستایش

خصال ستایش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسماعیلی زهرا

اسماعیلی زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بخردی زینب

بخردی زینب

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محسنی محدثه

محسنی محدثه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زحمتی فاطمه

زحمتی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پراش امیرمحمد

پراش امیرمحمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرهنگی زهرا

فرهنگی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نری موسی مبینا

نری موسی مبینا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دستیار نازنین

دستیار نازنین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پیکریان رضا

پیکریان رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:34:14 PM
Menu