شوشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شوشتر

غلامیان محمد

غلامیان محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

8سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
مبصر نگین

مبصر نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

9سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
عوض پور شیخ محمد سحر

عوض پور شیخ محمد سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
محمودی نسب الهه

محمودی نسب الهه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خدادادی پور یوسف

خدادادی پور یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جعفریان علیرضا

جعفریان علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
راسخ فاطمه

راسخ فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
احمدی بابادی ماهرخ

احمدی بابادی ماهرخ

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسدی شکیب

اسدی شکیب

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نیک افروز علیرضا

نیک افروز علیرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شمال نصب یاسمین

شمال نصب یاسمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادی جلکانی ابوالفضل

مرادی جلکانی ابوالفضل

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
چرخابیان ماندانا

چرخابیان ماندانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرادی سمیه

مرادی سمیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فتحی زاده زهرا

فتحی زاده زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مشهدی ملازاده کوزری زهرا

مشهدی ملازاده کوزری زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
منصوری مهرشاد

منصوری مهرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
زارع پور کوثر

زارع پور کوثر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زلقی علی

زلقی علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
داروغه فاطمه

داروغه فاطمه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سنگبر زاده امیرحسین

سنگبر زاده امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
وحید مبینا

وحید مبینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علی بخش علی

علی بخش علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ترکی زاده فاطمه

ترکی زاده فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابراهیمیان ستایش

ابراهیمیان ستایش

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بساک شایان

بساک شایان

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صالحی زاده فرشید

صالحی زاده فرشید

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدی بابادی انیس

احمدی بابادی انیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کیانی مقدم حامد

کیانی مقدم حامد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
منجزی مهسا

منجزی مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
انصافی پور سینا

انصافی پور سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خدادادی آرپناهی روح الله

خدادادی آرپناهی روح الله

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سنگل زهرا

سنگل زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نیک مهر حدیث

نیک مهر حدیث

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بوستانی سحر

بوستانی سحر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
برومند فاطمه

برومند فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبدالهی اکرم

عبدالهی اکرم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
پور عطار ستوده

پور عطار ستوده

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فرجی عاطفه

فرجی عاطفه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضایی محمدرضا

رضایی محمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سرلک محمد حسن

سرلک محمد حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهدی پور محمدرضا

مهدی پور محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهداروند پوریا

بهداروند پوریا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرجیان پور ریحانه

فرجیان پور ریحانه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تقی پور فاطمه

تقی پور فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دیبایی فر محمد امین

دیبایی فر محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سعدی آل کثیر الهام

سعدی آل کثیر الهام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حلاج دزفولی محسن

حلاج دزفولی محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
باقری نگین

باقری نگین

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ناصری نگین

ناصری نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اورنگی نازنین

اورنگی نازنین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عسکری سیده فاطمه

عسکری سیده فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
بهروز پور محمد امین

بهروز پور محمد امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظرپور پردیس

نظرپور پردیس

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خدادادی آرپناهی حامد

خدادادی آرپناهی حامد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
آل خمیس فاطمه

آل خمیس فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دلفیه موعود

دلفیه موعود

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نجف پور فاطمه

نجف پور فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خدری میرقائد احمد

خدری میرقائد احمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مرداسی سحر

مرداسی سحر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عاشوری زهرا

عاشوری زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسینی سید محمد

حسینی سید محمد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
علیخانی رضوان

علیخانی رضوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زیرک مهدی

زیرک مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خوش بصیرت امیر محمد

خوش بصیرت امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سهرابی محمدرضا

سهرابی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لشکری نژاد سمیرا

لشکری نژاد سمیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شکری حیدری کوثر

شکری حیدری کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کفاشیان انوشیروان

کفاشیان انوشیروان

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بادزن چین محمد حسین

بادزن چین محمد حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابول پور علی

ابول پور علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ولی زاده امیر حسین

ولی زاده امیر حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
موسوی آناهیتا

موسوی آناهیتا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابریشم باف مهرداد

ابریشم باف مهرداد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدی زاده علی

اسدی زاده علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فیض الهی فاطمه

فیض الهی فاطمه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهری سارا

مهری سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حاتمی نیا کیمیا

حاتمی نیا کیمیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حمزه پوری فاطمه

حمزه پوری فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کرم اله چعب زینب

کرم اله چعب زینب

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خاک زاده محمره امیر محسن

خاک زاده محمره امیر محسن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مختاری فرد مهرنوش

مختاری فرد مهرنوش

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کریمی امیر محمد

کریمی امیر محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادی فروغ

مرادی فروغ

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدایی پور فائزه

خدایی پور فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحیمی نژاد مجتبی

رحیمی نژاد مجتبی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهلول زاده مینا

بهلول زاده مینا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرهاد زاده فاطمه

فرهاد زاده فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
حسین زاده مریم

حسین زاده مریم

نقاشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
جعفری اسنکی یعقوب

جعفری اسنکی یعقوب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدالهی ناهید

عبدالهی ناهید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدادادی آرپناهی ایرج

خدادادی آرپناهی ایرج

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شیخ آرپناهی زهرا

شیخ آرپناهی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدی پور ثمین

مهدی پور ثمین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کاظمی نیا مهدی

کاظمی نیا مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانگیری رمه چر ایلناز

جهانگیری رمه چر ایلناز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خجسته پور مهدی

خجسته پور مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنکی حدیث

حسنکی حدیث

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ناصری ماهوری معصومه

ناصری ماهوری معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدری میرقائد رضا

خدری میرقائد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محسنی فردوس

محسنی فردوس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چراغی طرفی شهاب

چراغی طرفی شهاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سهیلی زهرا

سهیلی زهرا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی مینا

محمدی مینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
شیخ زاده سالار

شیخ زاده سالار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شورابی رضا

شورابی رضا

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سرابی امیر حسین

سرابی امیر حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یاوری کعبی اسماعیل

یاوری کعبی اسماعیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
روزبهی بابادی رویا

روزبهی بابادی رویا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن نژاد سجاد

حسن نژاد سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدادادی منیژه

خدادادی منیژه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حمیدی زینب

حمیدی زینب

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زادحسن سودابه

زادحسن سودابه

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهیمم وند الهام

ابراهیمم وند الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرعشی فر سید محمد

مرعشی فر سید محمد

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ضمیر مبینا

ضمیر مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قربانی نگین

قربانی نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسی زاده سجاد

موسی زاده سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چهارلنگی محمد حسین

چهارلنگی محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کریمی سروش

کریمی سروش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفری نژاد مهدی

صفری نژاد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زغیبی فائزه

زغیبی فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مظفری بابادی سهیلا

مظفری بابادی سهیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خضری مائده

خضری مائده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ساعدی پور امید

ساعدی پور امید

فيزيک مهندسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد پور پریسا

محمد پور پریسا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اولشکری سیده زهرا

اولشکری سیده زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ضمیر مهدی

ضمیر مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شیخ زاده مونس

شیخ زاده مونس

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسنا فاطمه

حسنا فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حصیمی غزال

حصیمی غزال

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کعبی زیدانی فاطمه

کعبی زیدانی فاطمه

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مالکی زهرا

مالکی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پور جعفری فاطمه

پور جعفری فاطمه

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حسینی سیده مهدیه

حسینی سیده مهدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:51:33 PM
Menu