اهواز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اهواز

مرادی نژاد محمدرضا

مرادی نژاد محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
داودی منجزی ابوالفضل

داودی منجزی ابوالفضل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
خیری اوروند حسین

خیری اوروند حسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
علی پور محمد

علی پور محمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
میان آب نواب

میان آب نواب

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
سودمند نگین

سودمند نگین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
قاسمی پیر بلو طی سحر

قاسمی پیر بلو طی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
توکل دوانی آناهیتا

توکل دوانی آناهیتا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
مرادی علی

مرادی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
فریساوی هبسی فاطمه

فریساوی هبسی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جلودار محمد رضا

جلودار محمد رضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
تعب زاده زهره

تعب زاده زهره

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادی مهریانا

مرادی مهریانا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شاهی هزاروندی مهسا

شاهی هزاروندی مهسا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سوخته زاده مبین

سوخته زاده مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پزشکیان سینا

پزشکیان سینا

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عماره نادیا

عماره نادیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زرین نگین

زرین نگین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قبادی پریسا

قبادی پریسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رضائی علی

رضائی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سنگ تراش مجتبی

سنگ تراش مجتبی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فتاحی اصل فاطمه

فتاحی اصل فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اسکندری نیا حسین

اسکندری نیا حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شریفی شایان

شریفی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
طوبایی علی

طوبایی علی

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
هاشم پور محمد

هاشم پور محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امیدی بیرگانی میعاد

امیدی بیرگانی میعاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
یعقوبی نیکتا

یعقوبی نیکتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صولتی گله گردی سارا

صولتی گله گردی سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حنائی اهواز محبوبه

حنائی اهواز محبوبه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طالبی الهام

طالبی الهام

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
موسوی سید امیرحسین

موسوی سید امیرحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عامری محب مهدی

عامری محب مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سیاهی زاده شیرین

سیاهی زاده شیرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
درویش فالحی معصومه

درویش فالحی معصومه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حکیمی نجف آبادی باران

حکیمی نجف آبادی باران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مکوندی علی

مکوندی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
وکیلی سپیده

وکیلی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امیری مطلق نیما

امیری مطلق نیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صابری منش فاطمه

صابری منش فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آیتی سیدحسین

آیتی سیدحسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضایی بختیاری فروزنده

رضایی بختیاری فروزنده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اروجنی محمدجواد آترین

اروجنی محمدجواد آترین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سبحانی سیده مریم

سبحانی سیده مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جعفری علی

جعفری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
لیرکی فرشید

لیرکی فرشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
الهی محمدرضا

الهی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عبادی اصل محمد مهدی

عبادی اصل محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شریفی مجتبی

شریفی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فرجی بیرگانی مریم

فرجی بیرگانی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هوشیار فاطمه

هوشیار فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حیدرپور اهوازی مرضیه

حیدرپور اهوازی مرضیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علوی سید فواد

علوی سید فواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آگاه محمدامین

آگاه محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سید عبودی سیدرضا

سید عبودی سیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اقبالی بهراد

اقبالی بهراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فتحی فرناز

فتحی فرناز

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عباسی نورآبادی آلاله

عباسی نورآبادی آلاله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرید مهدیس

مرید مهدیس

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شریفی محمد

شریفی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کریم زاده کیمیا

کریم زاده کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
باغبان پور سحر

باغبان پور سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عبیات عماد

عبیات عماد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفری علیرضا

صفری علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عباسیان علیرضا

عباسیان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طبیب نژاد عزیزی مهرداد

طبیب نژاد عزیزی مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مالکی علیرضا

مالکی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدی دیدارگاهی ساینا

محمدی دیدارگاهی ساینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قنبر نژاد مهتاب

قنبر نژاد مهتاب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بی باک بنیامین

بی باک بنیامین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ترابی راکی ساغر

ترابی راکی ساغر

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شاهین زاده ارسلان

شاهین زاده ارسلان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نسائی مهشید

نسائی مهشید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
یاری راضیه

یاری راضیه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نمازی سینا

نمازی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سنگتراش دردان محمد

سنگتراش دردان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابدالی مریم

ابدالی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حلیمیان پریا

حلیمیان پریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خزامی مبینا

خزامی مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عظیمی پور کامیار

عظیمی پور کامیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یزدانی کچوئی مهزیار

یزدانی کچوئی مهزیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سلیمانی یوسف

سلیمانی یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
میرزاپور پریا

میرزاپور پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرزاد فریماه

فرزاد فریماه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرمی پویا

کرمی پویا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امیری کامیاب

امیری کامیاب

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گلی زاده پارسا

گلی زاده پارسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادی مهزیار

مرادی مهزیار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سجودی سینا

سجودی سینا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بنواری شکیبا

بنواری شکیبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلیمانی پور وحیدرضا

سلیمانی پور وحیدرضا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصیری حسن

نصیری حسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نجفوند دریکوند فاطمه

نجفوند دریکوند فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دولت آبادی امیرحسین

دولت آبادی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مردانی بیرگانی محمد

مردانی بیرگانی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحیمی غزل

رحیمی غزل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسی زاده ساناز

عباسی زاده ساناز

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ساجدی نژاد امین

ساجدی نژاد امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابوالحسن زاده سیدامیرحسین

ابوالحسن زاده سیدامیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعادت نگار

سعادت نگار

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
روستائی علی

روستائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صباغیان پارسا

صباغیان پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
معلم نیا محمدرضا

معلم نیا محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دیانت فاطمه

دیانت فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نقدی بیگ پریسا

نقدی بیگ پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رمضانی پیر ابادی فریما

رمضانی پیر ابادی فریما

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ایزدی نرگس

ایزدی نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
موسوی بهبهانی علیرضا

موسوی بهبهانی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سلطانی علاسوند سینا

سلطانی علاسوند سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شالچی پریا

شالچی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گل گل صدف

گل گل صدف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هواشم مرضیه

هواشم مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یارعلی زهرا

یارعلی زهرا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدیان پریا

محمدیان پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فروزنده هفشجانی سپیده

فروزنده هفشجانی سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خسروی حموله سارا

خسروی حموله سارا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تنورساز نگین

تنورساز نگین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سبحانی ریحانه

سبحانی ریحانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هاشمی سیده فاطمه

هاشمی سیده فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دانش علی

دانش علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رزمی علی

رزمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آلبوشوکه سید حسین

آلبوشوکه سید حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نظری خوراسکانی یلدا

نظری خوراسکانی یلدا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دل پریش هناء

دل پریش هناء

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
لطفی ورمزانی عارف

لطفی ورمزانی عارف

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شهریاری محسن

شهریاری محسن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کیانپور سیاوش

کیانپور سیاوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امیری بهار

امیری بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
راضی جلالی امین

راضی جلالی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترکمن نگار

ترکمن نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامی پردیس

غلامی پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامی پریسا

غلامی پریسا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعادت نرگس

سعادت نرگس

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کوتی صلاح الدین

کوتی صلاح الدین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عوض زاده اصفهانی شایان

عوض زاده اصفهانی شایان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
معتمدی نژاد پریا

معتمدی نژاد پریا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
هرمزی یاسمن

هرمزی یاسمن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسماعیلی کتکی علی

اسماعیلی کتکی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حیدری مصطفی

حیدری مصطفی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قائمی نیا طاها

قائمی نیا طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سرافراز آرین

سرافراز آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جلودار امیرعباس

جلودار امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهریور کسری

شهریور کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لمبشکن امیرپارسا

لمبشکن امیرپارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کاظم پور آرش

کاظم پور آرش

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسی مکوند مهدیس

عباسی مکوند مهدیس

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسینی سیدیوسف

حسینی سیدیوسف

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفی زاده مهرآسا

صفی زاده مهرآسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ارشم نگار

ارشم نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
موسوی خصال سید امید

موسوی خصال سید امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حزبه کوثر

حزبه کوثر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسماعیلی نرجس

اسماعیلی نرجس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کرمی کلمتی علی

کرمی کلمتی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موذن مهدی

موذن مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گرجیان فردوس

گرجیان فردوس

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شادبخت اعظم

شادبخت اعظم

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موالی زاده سیده فاطمه

موالی زاده سیده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ولی زاده فاطمه

ولی زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منصوری مصطفی

منصوری مصطفی

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرید سروش

مرید سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شکوهی محسن

شکوهی محسن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلیمانی روزبهانی نرگس

سلیمانی روزبهانی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بیت سیاح نرگس

بیت سیاح نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رنگرزان بهار

رنگرزان بهار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناصریان ابراهیم

ناصریان ابراهیم

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آسیابان علی

آسیابان علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پاینده فر متین

پاینده فر متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صالح نساج پری ناز

صالح نساج پری ناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمی کسری

قاسمی کسری

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معاضد نگین

معاضد نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
منجزی مریم

منجزی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غلامی فائزه

غلامی فائزه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حمیدی فواد

حمیدی فواد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موالی زاده فاطمه

موالی زاده فاطمه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آغون زهرا

آغون زهرا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خداپناه پریسا

خداپناه پریسا

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سرتل دشتی مریم

سرتل دشتی مریم

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آذریان سیده ستاره

آذریان سیده ستاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسینی مریم

حسینی مریم

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خانی حویزاوی محمدرضا

خانی حویزاوی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فتاحی هومن

فتاحی هومن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روان بخش امیرحسین

روان بخش امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صالح پورسولگانی نگین

صالح پورسولگانی نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوی سیده نرگس

موسوی سیده نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شمسائی شمیم

شمسائی شمیم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قیصری شهریار

قیصری شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محبوبیان مریم

محبوبیان مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خرم دل محمد

خرم دل محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صفی خانی زهرا

صفی خانی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طالبی علی

طالبی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارع پور نسیم

زارع پور نسیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اورک چهارتنگی زهرا

اورک چهارتنگی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودیان کیانا

محمودیان کیانا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حمیدی اطهر

حمیدی اطهر

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صمدی فروشانی سپیده

صمدی فروشانی سپیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهداروند مریم

بهداروند مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منصوری شقایق

منصوری شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدیان مقدس عرفان

احمدیان مقدس عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تارمیغ محمد

تارمیغ محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جلیلیان نرگس

جلیلیان نرگس

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زنگنه فاطمه

زنگنه فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدی منجزی حدیث

محمدی منجزی حدیث

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهنائی فاطمه

مهنائی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ایرج دوست فیروزه

ایرج دوست فیروزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عذاری اهوازی رضا

عذاری اهوازی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صنعتی زاده محمد امین

صنعتی زاده محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زرگانی پور علیرضا

زرگانی پور علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دزفولیان راضیه

دزفولیان راضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آگاه فرناز

آگاه فرناز

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حنوشی زاده فاطمه

حنوشی زاده فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسکندری زهرا

اسکندری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قبله زاده سیدامیرحسین

قبله زاده سیدامیرحسین

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لعل دولت آباد فاطمه

لعل دولت آباد فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کلاه کج هانیه

کلاه کج هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غلامی چنگائی الهه

غلامی چنگائی الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نامداری الهه

نامداری الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
لرکی بختیاری نژاد مریم

لرکی بختیاری نژاد مریم

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی سیده یاسمن

حسینی سیده یاسمن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ذاکرنیا مریم

ذاکرنیا مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تقی زاده آرمین

تقی زاده آرمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مسیحی نگین

مسیحی نگین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ورمزیاری ملیحه

ورمزیاری ملیحه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باغ فر سارا

باغ فر سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صالحی زهرا

صالحی زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
منصوری آرمان

منصوری آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معینی کربکندی مرضیه

معینی کربکندی مرضیه

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نامبرده دنیا

نامبرده دنیا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
متین ریحانه

متین ریحانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طاهری پور فاطمه

طاهری پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاضلی سیده ساجده

فاضلی سیده ساجده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حنفی مرضیه

حنفی مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامی ملیکا

غلامی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بارانی تمبی علی

بارانی تمبی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدی محمدحسین

محمدی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسکندری علیرضا

اسکندری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
توسلی محمدرضا

توسلی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نجفی بیرگانی فاطمه

نجفی بیرگانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاه رکندینی سیده کیمیا

شاه رکندینی سیده کیمیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سروش مهر آرین

سروش مهر آرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پولادی خباز رضوان

پولادی خباز رضوان

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هرمزی سرور

هرمزی سرور

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جاویدفر آیه

جاویدفر آیه

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قائدی زهرا

قائدی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امام بهارسادات

امام بهارسادات

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کلانترهرمزی کامیاب

کلانترهرمزی کامیاب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباباف فاطمه

عباباف فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جانکی علیزاده نرگس

جانکی علیزاده نرگس

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عالیپوربیرگانی محمدرضا

عالیپوربیرگانی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاری زاده حوریه سادات

قاری زاده حوریه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اصل شرحانی زهرا

اصل شرحانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خانعلی پور مهدی

خانعلی پور مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادی مهر نگین

مرادی مهر نگین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرهنگ الهه

فرهنگ الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سعیدی شقایق

سعیدی شقایق

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روغنی محمدحسین

روغنی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جامعی میکائیل

جامعی میکائیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسینی راد پرستو

حسینی راد پرستو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی صفا

کریمی صفا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آزادی محدثه

آزادی محدثه

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورحمادی مبین

پورحمادی مبین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طبیب کیمیا

طبیب کیمیا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سرخی فاطمه

سرخی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پرغول درسا

پرغول درسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طهماسبی بلداجی محمد

طهماسبی بلداجی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شیرزادی شهره

شیرزادی شهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محیسناوی حسین

محیسناوی حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجفی بیرگانی صدف

نجفی بیرگانی صدف

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دوست محمدی زهرا

دوست محمدی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شماخته آتنا

شماخته آتنا

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وحدت مهشاد

وحدت مهشاد

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پاک طینت غزاله

پاک طینت غزاله

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مشهدی زاده زهرا

مشهدی زاده زهرا

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوی سید محمد مهدی

موسوی سید محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسدی عیدی وند محمدمهدی

اسدی عیدی وند محمدمهدی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فتحی مبینا

فتحی مبینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تقی زاده دیبا

تقی زاده دیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمودی بهجت

محمودی بهجت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاسور یاسمن

هاسور یاسمن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابادی مهدی

بابادی مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدفخرالدین پرستو

احمدفخرالدین پرستو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آبکار روح الله

آبکار روح الله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بیت سیاح زهرا

بیت سیاح زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کاظمی کیمیا

کاظمی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادقی نازنین

صادقی نازنین

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سمیع مهدی

سمیع مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هوشمندفر علی

هوشمندفر علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بیک زاده نظر

بیک زاده نظر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورسلان فاطمه

پورسلان فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همایون نژاد محمد

همایون نژاد محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرازمند عرفان

فرازمند عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بختیاری فردوس

بختیاری فردوس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توسلی ملیکا

توسلی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کریم زاده شاداب

کریم زاده شاداب

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزیزی قلعه آقائی نسترن

عزیزی قلعه آقائی نسترن

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلامی امیرحسین

غلامی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غیبی مریم

غیبی مریم

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهران زاده یاسمن

مهران زاده یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زلقی میترا

زلقی میترا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابوالحسنی علی اکبر

ابوالحسنی علی اکبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افشار پرنیا

افشار پرنیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لعلی دستجردی رعنا

لعلی دستجردی رعنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کرم علی پلنگ چی فرخنده

کرم علی پلنگ چی فرخنده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علیدادی نگار

علیدادی نگار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی سجاد

صالحی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اردبیلی سید علیرضا

اردبیلی سید علیرضا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوینده کار مریم

جوینده کار مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دانش علی

دانش علی

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

4سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آگاره دلارام

آگاره دلارام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صیادی پردیس

صیادی پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منیری امیرمهدی

منیری امیرمهدی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خباززاده نازنین

خباززاده نازنین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقانی ورنامخواستی فرشته

دهقانی ورنامخواستی فرشته

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشیمشاوی فاطمه

مشیمشاوی فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حمید زینب

حمید زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنی ریحانه السادات

حسنی ریحانه السادات

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کلانتر پوردزفولی رضا

کلانتر پوردزفولی رضا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحیمی لرکی رامتین

رحیمی لرکی رامتین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حق بین شیرین

حق بین شیرین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدری زاده وحید

خدری زاده وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذری مانا

آذری مانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خشتی نازنین

خشتی نازنین

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زاهدزاده فاطمه

زاهدزاده فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زابیه فاطمه

زابیه فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حردانی آیدا

حردانی آیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامی زهرا

بهرامی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چهرازی سوگند

چهرازی سوگند

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدی زاده ریحانه

مهدی زاده ریحانه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حیدر زاده سید محمدحسین

حیدر زاده سید محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعبانی فائزه

شعبانی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امامی تارا

امامی تارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی مریم

محمدی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صابری مریم

صابری مریم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالب زاده شقایق

طالب زاده شقایق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذوالفقاری نازنین

ذوالفقاری نازنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدی چگنی کیمیا

اسدی چگنی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسی لرکی مبینا

عباسی لرکی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحی منش مهدی

صالحی منش مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدیان نگین

اسدیان نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علیزاه آیدا

علیزاه آیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اقبالی راد امین

اقبالی راد امین

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سوزن بر سمیرا

سوزن بر سمیرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نورانی یلدا

نورانی یلدا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یارعلی محمد رضا

یارعلی محمد رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ستارسارم حدیث

ستارسارم حدیث

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سودانی شقایق

سودانی شقایق

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مراونی محمدامین

مراونی محمدامین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گودرزی مهدیس

گودرزی مهدیس

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
یارعلی راضیه

یارعلی راضیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
براجعی هادی

براجعی هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آل عمرانی نژاد سیده ثنا

آل عمرانی نژاد سیده ثنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دریائی شقایق

دریائی شقایق

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شیرمهد صدف

شیرمهد صدف

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علیزاده آوا

علیزاده آوا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهرخی زاده سیمین

شاهرخی زاده سیمین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبداله زاده ستاره

عبداله زاده ستاره

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائی میرقاید محمدمهدی

رضائی میرقاید محمدمهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عشرتی مهدی

عشرتی مهدی

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نیک روش مشکات

نیک روش مشکات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهمندفر فائزه

فرهمندفر فائزه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمانی فرج الله

رحمانی فرج الله

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صباغ نژاد نگین

صباغ نژاد نگین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کرمی بندانی نفیسه

کرمی بندانی نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتاحی ثناء

فتاحی ثناء

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طهماسبی زهرا

طهماسبی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بیت سیاح رها

بیت سیاح رها

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زنگنه نیا نسترن

زنگنه نیا نسترن

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فروغی فر امیرحسین

فروغی فر امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملائی هزاروندی یاسمین

ملائی هزاروندی یاسمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طریری مهدیه

طریری مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توتونچیان رضا

توتونچیان رضا

شيمي محض|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولی زاده بهار

ولی زاده بهار

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کرامت رضا

کرامت رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رجبی رانیا

رجبی رانیا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جولهرزاده سینا

جولهرزاده سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عیدی فاطمه

عیدی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی بنیامین

حسینی بنیامین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بویر بهنام

بویر بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرحمند ملیکا

فرحمند ملیکا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رئیسی هادی

رئیسی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هادی پور بروجنی عصمت

هادی پور بروجنی عصمت

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهبهانی سپهر

بهبهانی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عالی پور مرضیه

عالی پور مرضیه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مکی نیا هدیه السادات

مکی نیا هدیه السادات

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مشکوری رباب

مشکوری رباب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موذن محمدحسین

موذن محمدحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زیبا امیرحسین

زیبا امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادی سبزکوهی فاطمه

مرادی سبزکوهی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدیار محمدامین

احمدیار محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خلیفی آیدا

خلیفی آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موحدی حمید رضا

موحدی حمید رضا

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباس لاوی فاطمه

عباس لاوی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حمید سمیر

حمید سمیر

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی غزاله

محمدی غزاله

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وحیدی پور ارغوان

وحیدی پور ارغوان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بابائی میلاد

بابائی میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کوه شکن زهرا

کوه شکن زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادی مهسا

مرادی مهسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شریفی احمد

شریفی احمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی هستی

محمدی هستی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کیانی فاطمه

کیانی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عموری امل

عموری امل

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوی نرگس

موسوی نرگس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ادیب فاطمه

ادیب فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مشیلی حدیث

مشیلی حدیث

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوی سیده زهرا

موسوی سیده زهرا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مختاری رضا

مختاری رضا

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدی حسین

احمدی حسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صالحی شاد رها

صالحی شاد رها

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
افشار نیلوفر

افشار نیلوفر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قرباغی زاده نیما

قرباغی زاده نیما

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رسولی شبنم

رسولی شبنم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
یزدانی پرنیان

یزدانی پرنیان

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خشتی نگار

خشتی نگار

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسی لرکی عباس

عباسی لرکی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سیف پور احمد

سیف پور احمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کرائی گلشن

کرائی گلشن

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خرمی بهاره

خرمی بهاره

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بیت عفری شقایق

بیت عفری شقایق

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
براتی دانیال

براتی دانیال

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
یزدی علیرضا

یزدی علیرضا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ویسی زاده هستی

ویسی زاده هستی

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوی محمد سعید

موسوی محمد سعید

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فضل الله پور مهرنوش

فضل الله پور مهرنوش

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهوندی زهرا

بهوندی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بهروزی علیرضا

بهروزی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقی پوربیرگانی زینب

تقی پوربیرگانی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالهی ثریا

عبدالهی ثریا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شیشه ساز زهرا

شیشه ساز زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رخساری زاده عادله

رخساری زاده عادله

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
یوسفی سارا

یوسفی سارا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحیمی قهفرخ فاطمه

رحیمی قهفرخ فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تامرادی زهرا

تامرادی زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معطر محبوبه

معطر محبوبه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ولی پور شکیبا

ولی پور شکیبا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پناهی فاطمه

پناهی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
راستین سمانه

راستین سمانه

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهزادی نیا پویان

بهزادی نیا پویان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دهناشی دورکی فاطمه

دهناشی دورکی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
داودی فرزانه

داودی فرزانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شفیعیان زهرا

شفیعیان زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
غیاثی مهدی

غیاثی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عیسی پوریان اهواز شایان

عیسی پوریان اهواز شایان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهبهانیان محمد

بهبهانیان محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شریفی نورالله

شریفی نورالله

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خنجری معین

خنجری معین

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
الهی یسنا

الهی یسنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اصلانی محمد مهدی

اصلانی محمد مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جعفری بهار

جعفری بهار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 9:43:45 AM
Menu