دشت آزادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دشت آزادگان

نیسی مریم

نیسی مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منابی زاده رقیه

منابی زاده رقیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موسوی سیده زینب

موسوی سیده زینب

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بوعذار موسی

بوعذار موسی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
بوصویط فاطمه

بوصویط فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی اصل محمد سعید

محمدی اصل محمد سعید

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسونی زاده رقیه

حسونی زاده رقیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نیسی محبوبه

نیسی محبوبه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موالی زاده اسماء

موالی زاده اسماء

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلالی فاطمه

جلالی فاطمه

فيزيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/4/2023 1:22:18 PM
Menu