قادراباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قادراباد

خسروانیان آسیه

خسروانیان آسیه

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خسروانیان سارا

خسروانیان سارا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زمانی امیدرضا

زمانی امیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روشناس هدیه

روشناس هدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروانیان فاطمه

خسروانیان فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع زهرا

زارع زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موسوی زهراالسادات

موسوی زهراالسادات

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بنادکوکی محمدجواد

بنادکوکی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زارع زهرا

زارع زهرا

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ایراهیمی نکیسا

ایراهیمی نکیسا

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
میرزایی زهرا

میرزایی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:06:48 AM
Menu