سده اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سده اقليد

عباسی دژکرد رضا

عباسی دژکرد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ایمنی سده رقیه

ایمنی سده رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارعی کردشولی خنجشت ام البنین

زارعی کردشولی خنجشت ام البنین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فلاح حمید رضا

فلاح حمید رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسفندیاری دژکرد بنفشه

اسفندیاری دژکرد بنفشه

مهندسي صنايع|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/29/2023 3:22:57 PM
Menu