جويم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جويم

آب خیز امیرکسری

آب خیز امیرکسری

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حاتمی محمد

حاتمی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تقی زاده زهرا

تقی زاده زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کریمی حسن

کریمی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

4سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
غلامی رویا

غلامی رویا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجاتی عمله علی

نجاتی عمله علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رهنما فاطمه

رهنما فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شریفی مهدی

شریفی مهدی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حاتمی حمیدرضا

حاتمی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ضیائی زهرا

ضیائی زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:30:20 AM
Menu