بوانات /سوريان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بوانات /سوريان

فرزان مهر محمدرضا

فرزان مهر محمدرضا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی سیده زهرا

موسوی سیده زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خاکپوری رقیه

خاکپوری رقیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
گیانی فاطمه

گیانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خلج مریم

خلج مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقان حسامپور طاها

دهقان حسامپور طاها

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلیمانی زهرا

سلیمانی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسینی سیدمحمدعلی

حسینی سیدمحمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رهبر فریده

رهبر فریده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برزگر ابوالفضل

برزگر ابوالفضل

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسامپور یاسین

حسامپور یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسینی یگانه

حسینی یگانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضایی هانیه

رضایی هانیه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برزگر رضا

برزگر رضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسنی عباس

حسنی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلیمانی سارا

سلیمانی سارا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
دهقان حسامپور ابوالفضل

دهقان حسامپور ابوالفضل

جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اسکندری لیلا

اسکندری لیلا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:19:51 AM
Menu