خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خنج

محمدپور طاها

محمدپور طاها

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قادری جعفر بیگلو فتاح

قادری جعفر بیگلو فتاح

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اسدی به ریسی حسین

اسدی به ریسی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسن پور جمال

حسن پور جمال

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | محروم-بومي فارس

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حاجی زاده سهیل

حاجی زاده سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسدی پردیس

اسدی پردیس

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
زمانی اصلان

زمانی اصلان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خجسته صابر

خجسته صابر

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مقدسی الناز

مقدسی الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خیتال علی

خیتال علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
محقق سید سعید

محقق سید سعید

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
براشی مرضیه

براشی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
صدیقی احلام

صدیقی احلام

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسن پور فرزان

حسن پور فرزان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سیاح راضیه

سیاح راضیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدی وحید

احمدی وحید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نوروزپور زهرا

نوروزپور زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
کارگر فاضل

کارگر فاضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پرند فاطمه

پرند فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اسماعیلی فائزه

اسماعیلی فائزه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مومنی نازنین

مومنی نازنین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عالی پور دنیا

عالی پور دنیا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
آقائی فاطمه

آقائی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفابخش حسین

صفابخش حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منصوری آرمان

منصوری آرمان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جنگوان عبداله

جنگوان عبداله

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلیمانی امیرمحمد

سلیمانی امیرمحمد

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنجبر اسماء

رنجبر اسماء

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
قهرمانی علیرضا

قهرمانی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهبازی زینب

شهبازی زینب

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمشیدی حنبفه

جمشیدی حنبفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کاظمی کرانی ارمیا

کاظمی کرانی ارمیا

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
معزی آیدا

معزی آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/4/2023 1:43:11 PM
Menu