ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ني ريز

مبارکی فرزانه

مبارکی فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
سروش نیا سروش

سروش نیا سروش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
جواد پور آیدا

جواد پور آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
کمیلی فرناز

کمیلی فرناز

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
زردشت علی

زردشت علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رقابی علی

رقابی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
نیک اقبال فاطمه

نیک اقبال فاطمه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کوشش نازنین

کوشش نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بیگی حمید رضا

بیگی حمید رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مظفریان فهیمه

مظفریان فهیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رشید پور احمدرضا

رشید پور احمدرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مبرائی محمد علی

مبرائی محمد علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نقیبی فاطمه

نقیبی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوبهار علیرضا

نوبهار علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بیگی سحر

بیگی سحر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کشاورز جواد

کشاورز جواد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برهانی امیر حسین

برهانی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارعی ستاره

زارعی ستاره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نارنجی زهرا

نارنجی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برهانی علیرضا

برهانی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهانشاهی افشین

جهانشاهی افشین

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهر پرور علی

مهر پرور علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
لاله زار امین

لاله زار امین

علوم ورزشي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/7/2023 5:07:20 AM
Menu