لار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر لار

میرزائی فاطمه

میرزائی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
ایمانی فاطمه

ایمانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحمانی نجمه

رحمانی نجمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امرالهی سهیل

امرالهی سهیل

مهندسي شيمي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جعفری محمد امین

جعفری محمد امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رجایی فروغ

رجایی فروغ

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خورشیدپور محسن

خورشیدپور محسن

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجی رجبی ابوالفضل

حاجی رجبی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده مهدی

اسمعیل زاده مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نراقی هانیه

نراقی هانیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
فیاض پور علیرضا

فیاض پور علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسکندری فاطمه

اسکندری فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/7/2023 6:33:54 AM
Menu