فيروزآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فيروزآباد

فلامرزی نیلوفر

فلامرزی نیلوفر

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

8سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
محمدی سونیا

محمدی سونیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

6سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
شمشیری منصور خانی فاطمه

شمشیری منصور خانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شجاعی سیدمحمدمهدی

شجاعی سیدمحمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
مهرپور محمدامین

مهرپور محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
شهبازی آرمان

شهبازی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
میرشکاری زهرا

میرشکاری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زارعی آزاده

زارعی آزاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نگهداری کیمیا

نگهداری کیمیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسینی غلامرضا

حسینی غلامرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عباسی محمد رضا

عباسی محمد رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سلیمان دوست سمیرا

سلیمان دوست سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
تقی زاده کشکولی چمران

تقی زاده کشکولی چمران

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
نجار فاطمه

نجار فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رسولی بهاره

رسولی بهاره

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
هدایتی زاده محدثه

هدایتی زاده محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کیانی نیا طاهره

کیانی نیا طاهره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
همراهی کیمیا

همراهی کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مزارعی محمدصالح

مزارعی محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صفر پور محمد رضا

صفر پور محمد رضا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نصیری فرد محمد

نصیری فرد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
میرشکاری فائزه

میرشکاری فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سخائی طاهره

سخائی طاهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نجفی آزاده

نجفی آزاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضائی تیره شبانکاره فاطمه

رضائی تیره شبانکاره فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کاویانی علیرضا

کاویانی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاسمی پردیس

قاسمی پردیس

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عسگری موصلو هانیه

عسگری موصلو هانیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حمزوی احمدرضا

حمزوی احمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
مرادی کیمیا

مرادی کیمیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عباسی نگین

عباسی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهزادی نازنین

بهزادی نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحمانی مهسا

رحمانی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شهریاری شقایق

شهریاری شقایق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسدپور امیرحسین

اسدپور امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فیروزی نرجس

فیروزی نرجس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زلفی موصلو فروغ

زلفی موصلو فروغ

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صیادی محمد

صیادی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عباسی محمد

عباسی محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امیرسالاری محمدرضا

امیرسالاری محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسی محمد حسین

عباسی محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حیدری موصلو عبداله

حیدری موصلو عبداله

مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
صفری سعید

صفری سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پرویزی نازنین

پرویزی نازنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لشنی راضیه

لشنی راضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سجادی سیده زهرا

سجادی سیده زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
چگین رها

چگین رها

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صیاد غجه بیگلو نیلوفر

صیاد غجه بیگلو نیلوفر

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
خاموشی محمدباقر

خاموشی محمدباقر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهزادی رضا

بهزادی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نسیمی سیده رضوان

نسیمی سیده رضوان

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسدی علی کردی حسین

اسدی علی کردی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدی رضا

محمدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گودرزی پویا

گودرزی پویا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
مهرکی امید

مهرکی امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قهرمانی محمدمهدی

قهرمانی محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افسری رضا

افسری رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هوشمند محمدحسن

هوشمند محمدحسن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رواز لیلا

رواز لیلا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

زبان
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
قنبری محمدرضا

قنبری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کاظمی علی

کاظمی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:20:39 AM
Menu