شهرجديد هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهرجديد هشتگرد

قلی زاده محمد رضا

قلی زاده محمد رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
قنبریها علی

قنبریها علی

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قلی زاده زهرا

قلی زاده زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عبداللهی محمدحسین

عبداللهی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضایی معصومه

رضایی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رجبی سبحان

رجبی سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انوشه امیر رضا

انوشه امیر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فارسی نژاد محمد حسام

فارسی نژاد محمد حسام

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوستین دوز امیر حسین

پوستین دوز امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کلانکی معصومه

کلانکی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نخبه روستا مائده

نخبه روستا مائده

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خراسانی ستایش

خراسانی ستایش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان البرز

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانی سعید

قربانی سعید

نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
باقری فام امیرحسین

باقری فام امیرحسین

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پارسا ساجده

پارسا ساجده

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

زبان
نوروز نیا کوثر

نوروز نیا کوثر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرامی محمدرضا

بهرامی محمدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نیازمند فاطمه

نیازمند فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نعمتی مائده

نعمتی مائده

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرجی مهیاری زهرا

فرجی مهیاری زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبدی پور محمدحسین

عبدی پور محمدحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عرب شیبانی علی

عرب شیبانی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سامانی محمد

سامانی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امامی فاطمه

امامی فاطمه

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پالیزدار نیلوفر

پالیزدار نیلوفر

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:52:25 AM
Menu